30 marca 2017 r. w III LO w Białymstoku odbył się pokaz filmu zrealizowanego przez Telewizję "Biełsat" pt. "Katyń 70 lat później", uzupełniony prelekcją dr. Marka Kietlińskiego, dyrektora Archiwum Państwowego.

Spotkanie, we współpracy z III Liceum, zorganizował Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Białymstoku. Uczestniczyli w nim uczniowie wszystkich klas humanistycznych. W pokazie udział wziął również wizytator Kuratorium Podlaskiego dr Tadeusz Mosiek.

77 lat temu, wiosną 1940 r. rozstrzelano w Katyniu polskich oficerów, wśród których przeważali polscy inteligenci. Większość zamordowanych to oficerowie rezerwy, którzy brali udział w kampanii wrześniowej 1939 r. Wśród z nich znaleźli się lekarze, nauczyciele, prawnicy, artyści. Polska poniosła ogromną stratę, straciła dużą grupę inteligencji, której brak odczuwano zwłaszcza po wojnie, kiedy to nowy system zaczął tworzyć własne elity komunistycznego państwa. Rozkazem szefa NKWD Ławrientija Berii, już kilka dni po 17 września 1939 r., zaczęły powstawać obozy jenieckie. Utworzono obozy w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie.
5 marca 1940 r. Biuro Polityczne Komitetu Centralnego Wszechrosyjskiej Komunistycznej Partii na wniosek Berii wydaje polecenie zgładzenia uwięzionych. W notatce Biura Politycznego z tego dnia czytamy:
"Sprawy […] rozpatrzyć w trybie specjalnym, z zastosowaniem wobec nich najwyższego wymiaru kary - rozstrzelanie. Sprawy rozpatrzyć bez wzywania aresztowanych i bez przedstawiania zarzutów, decyzji o zakończeniu śledztwa i aktu oskarżenia."

Pod wyrokiem śmierci podpisy złożyli Józef Stalin, Michaił Kalinin, Wiaczesław Mołotow, Anastas Mikojan, Łazar Kaganowicz i Kliment Woroszyłow. Pierwsi więźniowie zostają zamordowani 15 marca. Masowe egzekucje następują w kwietniu i trwają do drugiej połowy maja.
Nie udało się do dzisiaj ustalić dokładnej liczby rozstrzelanych. Historycy mówią o 21 857 zabitych osobach. Mord w Katyniu stał się symbolem całej zbrodni popełnionej wtedy na Polakach.