8 czerwca RODM Białystok gościł w VII Liceum Ogólnokształcące im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Białymstoku, gdzie przeprowadzone zostały lekcje z cyklu "Wspólne dziedzictwo ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej".