„Jak być Polakiem na Białorusi?”

O tym jakie polskie ślady pamięci znajdują się na Białorusi, jak wygląda codzienność mniejszości polskiej i o ważności tożsamości w jednej z podlaskich szkół mówiła 24. października Anna Kietlińska.

 

Jak daleko znajduje się Grodno od Białegostoku? 1000 km? 650 km? A może 300 km? Niejednokrotnie w świadomości Białostoczan funkcjonuje przekonanie, że od naszych wschodnich sąsiadów dzieli nas ogromna przestrzeń. Tymczasem między Grodnem a stolicą województwa podlaskiego jest jedynie 82 km dystansu. Jest to odległość porównywalna do odległości między Białymstokiem, a Łomżą. Dla porównania, między Białymstokiem, a tak często wybieraną na cel podróży Warszawą jest 205 km, tak więc podróż do stolicy jest 2,5 raza dłuższą trasą niż wycieczka na Białoruś. Między innymi dlatego warto jest zwiększać swoją wiedzę na temat naszych wschodnich sąsiadów, zważywszy na to, że Polacy stanowią drugą co do wielkości mniejszość narodową Białorusi (zaraz za Rosjanami). Jak więc wygląda codzienność naszych rodaków na białoruskich ziemiach?

 

 

Uczniowie dwóch klas sportowych SP nr 9/Publicznego Gimnazjum nr 2 im. 42 Pułku Piechoty, 24. października 2017 mogli wziąć udział w warsztatach edukacyjnych „Jak być Polakiem na Białorusi? Życie codzienne mniejszości polskiej, dbałość o tożsamość”, przeprowadzonych przez Annę Kietlińską. Warsztaty trwały godzinę lekcyjną (45 min) w jednej i w drugiej klasie i dotyczyły różnych aspektów życia Polaków na Białorusi. Na wstępie uczniowie zapoznali się z zagadnieniami takimi jak: definicja Kresów, a przez to poznanie różnic w tożsamości między nazywaniem się członkiem Polonii, a poczuciem bycia Polakiem mimo posiadania obywatelstwa białoruskiego, różnice w liczebności geograficznej państw kresowych, zrozumienie jak dużym procentem obywateli są właśnie Polacy i świadomość tego, jak bliskimi sąsiadami są Białorusini dla Białostoczan.

 

 

Uczniowie mogli usłyszeć o życiu codziennym Polaków, ich formach kultywowania tradycji, dbałości o znajomość języka polskiego, funkcjonowaniu instytucji takich jak Związek Polaków na Białorusi, czy też organizacji różnego rodzaju konkursów, w tym chociażby Konkursu Recytatorskiego im. Adama Mickiewicza „Kresy”. Zrozumienie poczucia tożsamości Polaków urodzonych i żyjących na Białorusi daje nam większe zrozumienie tego, jak bliscy są nam, nie tylko geograficznie. Dodatkowo pomaga też docenić nieustanną możliwość kształcenia naszego języka ojczystego na poziomie naszej drogi edukacyjnej czy też dostępu do miejsc pamięci narodowej.