Adam Mickiewicz – poeta trzech narodów

Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Bielsku Podlaskim w poprzednim tygodniu mieli możliwość skorzystania z zajęć dotyczących tematyki mickiewiczowskiej. Zajęcia przeprowadzone zostały przez dr Małgorzatę Ocytko. Poniżej znajduje się relacja z tego wydarzenia.

Zajęcia poprowadzone odbyły się 12 grudnia 2017 roku. Uczniowie bielskiego liceum mogli wziąć udział w zajęciach dotyczących twórczości i życiorysu Mickiewicza w kontekście ziem wschodnich. Lekcja została oceniona bardzo pozytywnie, uczniowie wyrazili chęć ponownego udziału w podobnych zajęciach.