Grodzieńskie szlaki Elizy Orzeszkowej

Uczniowie IV Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida mieli możliwość wzięcia udziału w warsztatach poświęconych twórczości Elizy Orzeszkowej w kontekście przedstawianych przez nią obrazów Grodzieńszczyzny w literaturze. W szkole czekała na nas również miła niespodzianka. Jaka? Odpowiedź w artykule.

Podczas spotkania omówiono rolę przyrody w tekstach Orzeszkowej, która pełniła funkcję opisową tęsknoty za ojczyzną w czasach, gdy o tej tęsknocie mówić wprost nie wypadało. Licealiści mogli przejść się szlakami stron rodzinnych autorki, przyjrzeć się kolorom, odczytać zapachy, zrozumieć jej miłość do stron rodzinnych. Uczniowie czytali fragmenty jej powieści na głos, wyszczególniali plastyczne elementy opisów i podejmowali rozmowę w kontekście tożsamości z zaznaczeniem roli tożsamości narodowej.

Fot. Anna Alimowska

Warsztaty poprowadzone 21 grudnia 2017 roku przez dr Karolinę Szymborską zakończyły się miłym akcentem, jakim był występ kolędników z IV Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku. Chór zaprezentował przepiękną aranżację kolędy „Szczedryk” („Щедрик”), znaną niektórym w anglojęzycznej wersji pod tytułem „Carol of the bells”. Autorem słów  do „Szczedryka” (1921) jest Mykoła Leontowycz, autorem wersji anglojęzycznej zaś emigrant z Ukrainy Petro Wilhowśkyj (1936).