Wywózki Polaków, repatriacje i powroty do Polski

Uczniowie klasy humanistycznej III Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku wzięli wczoraj udział w warsztatach dotyczących zagadnienia repatriacji i wywózek Polaków. Zajęcia przeprowadzone zostały przez dr Karolinę Szymborską.

Repatriacja (z łaciny repatriatio „powrót do ojczyzny”) oznacza akcję przesiedlenia do kraju obywateli zorganizowaną przez aparat władzy. Wśród nich znajdują się m.in. osoby internowane, przymusowo przesiedlone czy też jeńcy wojenni. Dlaczego świadomość historyczna w tym zakresie jest tak ważna? W czasach PRL-u „repatriantami” nazywano, zgodnie z panującą propagandą, Polaków mieszkających na Kresach Wschodnich, przymusowo wysiedlano z ich ziem ojczystych po II wojnie światowej, których osadzano na tzw. Ziemiach Odzyskanych. Świadomość historyczna takich działań pozwalana na szersze spojrzenie na zagadnienia tożsamości, międzykulturowości oraz na bardziej świadomego spojrzenia na literaturę tamtego okresu. Na zajęciach przedstawiono m.in. kontekst biograficzno-literacki osób zesłanych na Sybir. Warsztaty „Wywózki Polaków, repatriacje i powroty do Polski”, to jedne z wielu naszych działań edukacyjnych oferowanym placówkom edukacyjnym na terenie województwa podlaskiego. Wszystkich zainteresowanych innymi tematami jakie oferuje nasz Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej zapraszamy do naszej zakładki Oferta edukacyjna.

Fot. Anna Alimowska