Rozwój demokracji na Litwie i Białorusi a polskie doświadczenia przemian politycznych po roku 1939

14 grudnia 2018 roku w V Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku odbyły się zajęcia z cyklu edukacyjnego „Polska i jej sąsiedzi”, przeprowadzone przez Pana Marka Orciucha.

Oto krótka fotorelacja z tego wydarzenia. Serdecznie dziękujemy młodzieży oraz gronu pedagogicznemu V Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego za zaangażowanie.