Udział Polski w misjach pokojowych ONZ

O udziale Polski w misjach pokojowych ONZ rozmawialiśmy w czerwcu z uczniami Liceum Ogólnokształcącego w Dąbrowie Białostockiej.

Polska należy do jednego z państw członkowskich Organizacji Narodów Zjednoczonych już od jej założenia w 1945 roku. Od początków lat 70-tych ubiegłego wieku Polska bierze również udział w akcjach i działaniach służących globalnemu bezpieczeństwu i zapobieganiu konfliktom.

Polacy służą pod flagą ONZ w najbardziej zapalnych rejonach konfliktów w Afryce, Azji, Europie i na Bliskim Wschodzie, a do końca 2012 roku wzięli udział w aż 29 misjach utrzymania pokoju. O udziale Polski w misjach pokojowych ONZ rozmawialiśmy z lokalną młodzieżą na zaproszenie Liceum Ogólnokształcącego w Dąbrowie Białostockiej. Spotkanie poprowadził prof. Daniel Boćkowski, specjalista ds. bezpieczeństwa narodowego. Dziękujemy wszystkim uczestnikom spotkania!