Specyfika kuchni podlaskiej

Region Podlasia słynie z wyjątkowej różnorodności narodowej, etnicznej i kulturowej. Zachęcamy nie tylko do zainteresowania się historią pogranicza polsko-litewsko-białoruskiego, ale także specyfiką naszej wyjątkowej kuchni! Zapraszamy już w najbliższy wtorek na spotkanie z prof. Józefem Maroszkiem!

Spotkanie odbędzie się 13 sierpnia 2019 r. o godz. 16.00 w Klubie Seniora 60+ przy Parafii św. Kazimierza Królewicza
ul. św. Kazimierza 2 (wejście od ul. Leszczynowej)

Po spotkaniu zapraszamy  wszystkich na poczęstunek kuchni kresowej!

prof. Józef Maroszek – historyk i regionalista, wieloletni wykładowca Uniwersytetu w Białymstoku. Autor wielu uznanych publikacji min. Pogranicze Litwy i Korony w planach króla Zygmunta Augusta – z dziejów realizacji myśli monarszej między Niemnem a Narwią; Akta albo sprawy Knyszyna 1553-1580; Prawa i przywileje miasta i dóbr ziemskich Zabłudów, Rzemiosło w miastach podlaskich w XVI-XVIII w.; Klasztory Podlasia – źródła kultury i świadomości narodowej.

Wstęp Wolny!