Polska Pomoc Humanitarna

Ostatnia szansa na obejrzenie wystawy Polska Pomoc 2015-2016. Ekspozycję można oglądać tylko do 16 września przy dolnym kościele parafii pw. Św. Kazimierza Królewicza w Białymstoku.

21 sierpnia spotkaliśmy się w sali wystawowej przy dolnym kościele parafii pw. Św. Kazimierza Królewicza w Białymstoku. Otworzyliśmy wystawę fotograficzną MSZ prezentującą różnorodne formy pomocy rozwojowej i humanitarnej, jakie niosą potrzebującym w różnych zakątkach świata polskie instytucje i organizacje pozarządowe. Dwa dni wcześniej, 19 sierpnia, obchodziliśmy Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej – coroczne święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 11 grudnia 2008 roku. Dzień ten upamiętnia zamach bombowy w 2003 roku na placówkę ONZ w Bagdadzie, podczas której zginął Wysoki Komisarz ONZ ds. Praw Człowieka Sérgio Vieira de Mello. Prelegent spotkania, dr Kamil Goryń, poza odniesieniami do prezentowanych na wystawie fotogramów, mówił także o pomocy realizowanej przez Wojsko Polskie uczestniczące w międzynarodowych operacjach pokojowych i stabilizacyjnych na świecie.

Spotkanie kontynuowaliśmy z Klubem Seniora 60+ gdzie ks. Wojciech Łazewski podzielił się z uczestnikami spotkania swoimi doświadczeniami z niesienia pomocy w okresie, gdy od 1994 roku, przez dwie kolejne pięcioletnie kadencje, sprawował funkcję dyrektora Caritas Polska. Spotkanie wzbogaciła emisja filmu dokumentalnego, z udziałem ks. W. Łazewskiego, o pomocy niesionej przez Caritas mieszkańcom dotkniętej suszą Mongolii.

Caritas jest największą kościelną organizacją charytatywną, cieszącą się nieustannym zaufaniem Polaków i doskonale odnajdującą się w realiach świata mediów, które potrafi mądrze wykorzystać do promowania swoich akcji. Każdego roku rozdysponowuje pomoc o wartości kilkuset milionów złotych, przekazując ją potrzebującym – głównie w kraju, ale również poza granicami.

Wystawę można obejrzeć jeszcze do 16 września 2019 r.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji ze spotkania!