Spotkanie podkomisji ds. współpracy międzyregionalnej Polsko-Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej

W czwartek, 11 maja w Brześciu miało miejsce kolejne posiedzenie podkomisji ds. współpracy międzyregionalnej Polsko-Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej ds. Współpracy Transgranicznej.

Ze strony białoruskiej posiedzeniu przewodniczył Zastępca Przewodniczącego Brzeskiego Obwodowego Komitetu Wykonawczego Andrej Klec, a ze strony polskiej - Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński.

Marszałek Jerzy Leszczyński wypowiedział się między innymi na temat dotychczasowych inwestycji oraz zakreślił najważniejsze priorytety  Województwa Podlaskiego w zakresie infrastruktury drogowej łączącej terytorium Polski z Białorusią: budowę dodatkowego mostu na rzece Świsłocz; modernizację przejścia granicznego Kuźnica-Bruzgi i Bobrowniki-Bierestowica; rozbudowę drogi Tarnopol-Siemianówka; wznowienie ruchu kolejowego pomiędzy stacjami Czeremcha i Wysokolitowsk oraz połączeń Białystok-Grodno; uruchomienie międzynarodowego połączenia kolejowego Grodno-Kraków; budowę centrów.

Za wspólny sukces marszałek uznał zniesienie ruchu wizowego dla cudzoziemców zwiedzających Kanał Augustowski oraz rozszerzenie statusu przejścia Rudawka-Lesnaja z wodnego na piesze, z możliwością wykorzystania rowerów. Wyraził również nadzieję na to, że niebawem również Obwód .Brzeski stanie się dostępny w reżimie bezwizowym, a strefa bezwizowa w Obwodzie Grodzieńskim zostanie rozszerzona o międzynarodowe przejście kolejowe Grodno-Kuźnica oraz lotnisko w Grodnie.

Członkowie Podkomisji zgadzają się co do istotności podjętej współpracy przygranicznej, dlatego też cztery regiony partnerskie opracowały wspólnie Strategię Współpracy Transgranicznej Województwa Lubelskiego, Obwodu Lwowskiego, Obwodu Wołyńskiego i Obwodu Brzeskiego na lata 2014 – 2020. Dokument ten określa cele i kierunki rozwoju współpracy transgranicznej oraz przyczynia się do efektywnego wykorzystania środków z programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020.

Kolejne posiedzenie Podkomisji ma się odbyć na terenie Polski.

Źródło i więcej informacji na: Wrota Podlasia, https://www.wrotapodlasia.pl/pl/samorzad/samorzad/z_prac_zarzadu/spotkaniu-podkomisji-ds-wspolpracy-miedzyregionalnej-polsko-bialoruskiej-miedzyrzadowej-komisji-koordynacyjnej.html