Program Współpracy Transgranicznej POLSKA-ROSJA 2014–2020

Instytucja Zarządzająca i Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 zapraszają na Forum Poszukiwania Partnerów, które odbędzie się w 13 czerwca 2017 r. w Olsztynie.

Celem Forum jest zaprezentowanie głównych założeń Programu, zasad obowiązujących przy aplikowaniu podczas pierwszego naboru oraz stworzenie możliwości nawiązania kontaktów przez instytucje zainteresowane współpracą.

Beneficjentami Programu mogą być polskie i rosyjskiej instytucje o charakterze publicznym, m.in. takie jak stowarzyszenia, instytucje szkolnictwa wyższego, a także jednostki samorządu terytorialnego, pragnące realizować projekt we współpracy transgranicznej, mieszczący się w zakresie tematycznym priorytetów Programu (dziedzictwo kulturowe, ochrona środowiska, dostępność oraz bezpieczeństwo granicy).

Źródło i więcej informacji na: Program Współpracy Transgranicznej POLSKA-ROSJA 2014–2020, http://www.plru.eu/pl/aktualnosci/83,Zapraszamy-do-udzialu-w-Forum-Poszukiwania-Partnerow-w-dn-13-czerwca-2017-r-w-Olsztynie