W czwartek (25.05.2017 r.) w sali konferencyjnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku odbyły się obchody 26. rocznicy powołania Straży Granicznej.

W uroczystości udział wzięli: sekretarz stanu w ministerstwie spraw wewnętrznych i administracji Jakub Skiba, wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, komendant główny SG gen. bryg. SG Marek Łapiński, przedstawiciele władz rządowych i samorządowych, duchowieństwo, służby mundurowe, także litewskiej i białoruskiej służby granicznej oraz zaproszeni goście.

Z okazji Święta Straży Granicznej w korpusie oficerów awansowało 18 funkcjonariuszy,  w korpusie chorążych – 68 i 70 w korpusie podoficerów. Medale „Za zasługi dla Straży Granicznej” wręczono 14 osobom. Z kolei medalami „Za Długoletnią Służbę” uhonorowano 19 osób. Odznakę Straży Granicznej otrzymało 8 osób.

Źródło i więcej informacji na: Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, http://www.bialystok.uw.gov.pl/Aktualnosci/25.05.2017+Swieto+Strazy+Granicznej.htm

© Zdjęcie: Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, http://www.bialystok.uw.gov.pl/NR/rdonlyres/1282CC27-C3DE-47ED-A9F4-EAB6BF6C46E0/43395/IMG_1891a.jpg