Wyjazd studyjny zagranicznych dyplomatów na Podlasie

25 maja 2017 r. Podlasie odwiedzili radcy rolni i ekonomiczni ambasad Francji, Królestwa Niderlandów, Niemiec i Nowej Zelandii.

W spotkaniu udział wziął wicewojewoda podlaski Jan Zabielski, przedstawiciele ministerstwa rolnictwa i rozwoju wsi oraz stowarzyszenia AgroBiznesKlub. Podczas dwudniowej wizyty goście przyglądali się czołowym podlaskim firmom rolno-spożywczym i gospodarstwom rolnym. Spotkanie miało stać się okazją do omówienia istotnych aspektów prowadzenia działalności rolniczej w naszym regionie, regulacji Unii Europejskiej oraz zaprezentowania osiągnięć naszego województwa.

Źródło i więcej informacji na: Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, http://www.bialystok.uw.gov.pl/Aktualnosci/25.05.2017+Wyjazd+studyjny+dyplomatow+na+Podlasie.htm

© Zdjęcie: Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, http://www.bialystok.uw.gov.pl/NR/rdonlyres/BA3E78BE-B876-448C-A77D-9C39A560FA3F/43386/IMG_2923e.JPG