Wicemarszałek Maciej Żywno podpisał aneks do Kontraktu Terytorialnego

Kontrakt Terytorialny to umowa między rządem i samorządem wojewódzkim, która wskazuje cele rozwojowe regionu, jego najważniejsze potrzeby, sposób ich realizacji i finansowania.

Wicemarszałek Maciej Żywno drugi aneks podpisał 30 maja w Ministerstwie Rozwoju w Warszawie. Kolejny aneks do Kontraktu oznacza nowe projekty i inwestycje w województwie podlaskim. W Kontrakcie zostały ujęte nowe, priorytetowe dla rozwoju regionu przedsięwzięcia: z obszaru kultury (siedem projektów: rewitalizacja Świętej Góry Grabarki, rewaloryzacja Klasztoru Męskiego Zwiastowania NMP w Supraślu, Klasztor w Wigrach jako spuścizna kulturowa Zakonu Kamedułów, przebudowa zabytkowej Hali Targowej w Łomży, Centrum Animacji i Edukacji Kulturalnej, modernizacja Teatru Dramatycznego w Białymstoku czy remont obiektów zabytkowych na potrzeby utworzenia Muzeum Kresów Rzeczypospolitej Obojga Narodów w Sejnach), rozwój klastrów energii, rozwój elektronicznych usług administracji publicznej oraz aktywizowanie społeczności lokalnych.

Negocjacje zakończyły się zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Wypracowane w ich trakcie zapisy będą służyły rozwojowi naszego regionu. A ponieważ Kontrakt jest dokumentem „żywym” i powinien być na bieżąco aktualizowany, nie kończymy nad nim pracy. Przeciwnie, już zaczynamy projektować kolejny aneks, który będzie uwzględniał potrzeby regionu – powiedział Maciej Żywno, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego, który podpisywał aneks jako przedstawiciel Podlaskiego.

Źródło i więcej informacji na: Wrota Podlasia, https://www.wrotapodlasia.pl/pl/samorzad/samorzad/z_prac_zarzadu/wicemarszalek-maciej-zywno-podpisal-aneks-do-kontraktu-terytorialnego.html