XII posiedzenie Polsko-Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej ds. Współpracy Transgranicznej

W czwartek i piątek (25-26.05.2017 r.) w Augustowie, odbyło się XII posiedzenie Polsko-Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej ds. Współpracy Transgranicznej.

Ze strony polskiej posiedzeniu przewodniczył sekretarz stanu w ministerstwie spraw wewnętrznych i administracji Jakub Skiba, natomiast ze strony białoruskiej  zastępca ministra spraw zagranicznych Republiki Białorusi Evgeny Shestakov.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji, a także zaproszeni eksperci, przedstawiciele strony polskiej i białoruskiej różnych służb, w tym wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski – przewodniczący polskiej części Polsko-Białoruskiej Podkomisji ds. Współpracy Przygranicznej, działającej w ramach Polsko-Białoruskiej Międzyrządowej Komisji ds. Współpracy Transgranicznej.

Podczas posiedzenia podsumowano prace Podkomisji działających w ramach Komisji oraz plan prac tych grup. Omówiono także zagadnienia dotyczące wykorzystania funduszy europejskich do rozwoju współpracy transgranicznej Polski i Białorusi. Posiedzenie zakończyło się podpisaniem wspólnego protokołu przez przewodniczących obu części narodowych.

Komisja zdecydowała, że kolejne, XIII posiedzenie odbędzie się w 2018 roku na terytorium Republiki Białorusi.

Źródło i więcej informacji na: Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, http://www.bialystok.uw.gov.pl/Aktualnosci/26.05.2017+XII+posiedzenie+Polsko-Bialoruskiej+Miedzyrzadowej+Komisji+Koordynacyjnej+ds.+Wspolpracy.htm