Konsultacje wiceminister Joanny Wroneckiej w rosyjskim MSZ

W Moskwie odbyły się polsko-rosyjskie konsultacje z udziałem podsekretarz stanu w MSZ Joanny Wroneckiej i wiceministra Giennadija Gatiłowa.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych, http://msz.gov.pl/pl/aktualnosci/wiadomosci/konsultacje_wiceminister_joanny_wroneckiej_w_rosyjskim_msz;jsessionid=3322E388E273EB4AE0040496521E8EA3.cmsap1p#.WXocoHrdzjc.facebook