Minister Witold Waszczykowski na spotkaniu szefów dyplomacji Grupy Wyszehradzkiej i państw regionu Bałkanów Zachodnich

– Polska wspiera starania krajów Bałkanów Zachodnich o członkostwo w Unii Europejskiej... – powiedział minister Witold Waszczykowski w Budapeszcie.

 Więcej informacji na: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, http://msz.gov.pl/pl/aktualnosci/wiadomosci/minister_witold_waszczykowski_na_spotkaniu_szefow_dyplomacji_grupy_wyszehradzkiej_i_panstw_regionu_balkanow_zachodnich_w_budapeszcie;jsessionid=1D6E0DA590A2B0E2223D3121FD972183.cmsap2p#.WeDWy5HDV7w.facebook