Minister w delegacji na Ukrainie

Ostatnie dwa dni minister Witold Waszczykowski spędził we Lwowie rozmawiając z konsulami oraz z Polakami mieszkającymi na Ukranie. Tematem spotkań była sytuacja Polaków na Ukrainie, praca konsularna oraz sakralne miejsca pamięci narodowej na Ukrainie.

 

4 listopada (sobota) był dniem spotkań ministra Witolda Waszczykowskiego z liderami środowisk polskich i z kierownikami polskich urzędów konsularnych na terytorium Ukrainy. Tematem rozmów prowadzonych w Konsulacie Generalnym RP we Lwowie była sytuacja Polaków na Ukrainie. Ministrowi towarzyszyły również przybyłe do Lwowa m.in.  senator Janina Sagatowska, przewodnicząca senackiej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą oraz poseł Beata Mazurek, przewodnicząca polsko-ukraińskiej grupy parlamentarnej. Minister w swoim przemówieniu dziękował konsulom za ich pracę oraz zaangażowanie w trudnych warunkach bezpieczeństwa. Podkreślił ich znaczenie w tworzeniu stabilizacji społeczno-gospodarczej Ukrainy.

5 listopada (niedziela) minister wziął udział we mszy świętej w historycznym kościele św. Marii Magdaleny. Szef polskiej dyplomacji skomentował stan budynków i miejsc sakralnych we Lwowie, które często przyjmują świecki charakter. Mimo upadku komunizmu, wciąż „kościoły katolickie we Lwowie nadal pełnią funkcję sal koncertowych, na cmentarzach bohaterów 1939 roku uprawiane są ogrody, zabrania się nam poszukiwać i godnie chować ofiary wojen i konfliktów pod wydumanym pretekstem – powiedział minister Waszczykowski po spotkaniu z przedstawicielami duchowieństwa katolickiego w drugim dniu wizyty na Ukrainie.”

Minister Waszczykowski oddał hołd Orlętom Lwowskim, a także pod pomnikami ku czci żołnierzy Ukraińskiej Armii Galicyjskiej i poległych w walkach z trwającą agresją rosyjską. „W naszej tradycji groby są święte. Dbamy o miejsca pochówków Polaków, Ukraińców, Rosjan i innych narodowości w Polsce – stwierdził minister. – Z tego miejsca chcemy zaapelować do strony ukraińskiej o umożliwienie prac poszukiwawczych i ekshumacyjnych, by bezimienne ofiary zostały godnie pochowane, zgodnie z chrześcijańskim obowiązkiem” ­– podkreślił.

Ponadto szef polskiego MSZ spotkał się także z merem Lwowa Andrijem Sadowym i deputowaną Werchownej Rady Iryną Podoliak. Ostatnim punktem wizyty było spotkanie na placu budowy gmachu Domu Polskiego.

 

Zdjęcia i cytaty pochodzą z: http://www.msz.gov.pl