Zmiany w Ministerstwie Spraw Zagranicznych

2 lutego 2018 roku szef MSZ Jacek Czaputowicz ogłosił nowego podsekretarza stanu. Kim jest ten polski politolog, adiunkt w Instytucie Europeistyki na Wydziale Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego?

2 lutego 2018 roku nowym podsekretarzem Ministerstwa Spraw Zagranicznych został Piotr Wawrzyk, doktor nauk politycznych specjalizujący się w problematyce współpracy międzynarodowej i UE w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego, międzynarodowego i europejskiego prawa cywilnego i rodzinnego, systemów prawnych państw europejskich.

Piotr Wawrzyk pracował m.in. w Biurze Komisji Sejmowych Kancelarii Sejmu RP, Zespole Prawnym Departamentu Integracji Europejskiej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Uczestniczył w negocjacjach akcesyjnych RP do UE. Pełnił funkcję eksperta ds. realizacji zobowiązań akcesyjnych. Współpracował z Departamentem Legislacji Europejskiej Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej. Brał udział w pracach komisji sejmowych i senackich zajmujących się wdrażaniem prawa Unii Europejskiej do polskiego porządku prawnego. Do 2009 ekspert Komisji ds. Unii Europejskiej Sejmu RP. Był częstym komentatorem w głównym wydaniu Wiadomości, wieczornego pasma informacyjnego TVP Info oraz w Telewizji Republika. W prasie często jego felietony pojawiają się na łamach tygodnika Sieci, dziennika Rzeczpospolita i Super Expressu. Obecnie pełni funkcję podsekretarza MSZ i jest odpowiedzialny za sprawy prawne i traktatowe.