Papierz nowym podsekretarzem stanu

Zmiana na stanowisku podsekretarza stanu. Kim jest nowy wiceszef MSZ, odpowiedzialnym za za sprawy bezpieczeństwa, Polonii, konsularne oraz dyplomacji publicznej?

Wraz z 3 kwietnia 2018 roku nowym wiceszefem MSZ został Andrzej Papierz – polski dziennikarz i dyplomata, a także ambasador nadzwyczajny i pełnomocny RP w Bułgarii w latach 2007–2010. Papierz zajął stanowisko Joanny Wroneckiej, która w grudniu objęła funkcję stałej przedstawicielki RP przy ONZ w Nowym Jorku. W okresie uniwersyteckim Papierz był członkiem działającej w podziemiu Krajowej Komisji Koordynacyjnej Niezależnego Zrzeszenia Studentów oraz współpracownikiem organizacji Wolność i Pokój. Był jednym z organizatorów kolportażu wydawnictw podziemnych oraz jawnej sprzedaży wydawnictw niezależnych na UW. Za swoją działalność był wielokrotnie zatrzymywany.

Swoją pracę dziennikarską rozpoczął w 1990 roku w Tygodniku Solidarność, żeby po okresie pracy w Biurze Analiz i Informacji Urzędu Ochrony Państwa powrócić w 1993 r. do zawodu dziennikarza, już jak pracownik Polskiego Radia. Następnie pracował Telewizji Polsat, w dziale zagranicznym dziennika „Życie”, telewizji RTL 7 oraz w redakcji programu Puls dnia w Telewizji Polskiej. Był również korespondentem zagranicznym w Rosji i na Kaukazie. Tematyka jego reportaży i artykułów obejmowała tematykę ówczesnej sytuacji w Czeczenii. W 1993 został jednym z założycieli Ligi Republikańskiej.

Od 1998 pełnił funkcję zastępcy dyrektora, a od 2000 dyrektora Centrum Informacyjnego Rządu. W latach 2001–2006 był dyrektorem Instytutu Polskiego w Sofii. Po powrocie do kraju został na krótko mianowany dyrektorem Biura Kadr i Szkolenia MSZ, a obecnie sprawuje rządy jako podsekretarz stanu. W trakcie swojej kariery dyplomatycznej pełnił funkcję nie tylko Ambasadora RP w Bułgarii (2007-2010), ale także ambasadora tytularnego w Ambasadzie RP w Kabulu (Afganistan), starszego doradcy Dowodzących Polskim Kontyngentem Wojskowym w prowincji Ghazni (w ramach ISAF). Od 2013do 2016 r. był Konsulem Generalnym RP w Ałmaty (Kazachstan) i Biszkeku (Kirgistan), a w latach 2017-2018 pełnił funkcję Konsula Generalnego RP w Stambule (Turcja). Za swoje działania odznaczony został następującymi medalami:

·        2000 – Odznaka honorowa „Zasłużony dla Kultury Polskiej”

·        2001 – Odznaka „Zasłużony Działacz Kultury”

·        2011 – Złoty Medal „Za zasługi dla obronności kraju”

·        2011 – Gwiazda Afganistanu

·        2015 – Krzyż Wolności i Solidarności