Nowy ambasador RP na Białorusi

Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny RP w Republice Białorusi – od wczoraj tę funkcję pełni Artur Michalski, nowy Ambasador RP na Białorusi. Kim jest nowy Ambasador? Przedstawiamy Państwu jego sylwetkę.

Kim jest nowy Ambasador?

Artur Michalski, urodzony w 1962 roku w Warszawie, gdzie też ukończył studia filozoficzne na Akademii Teologii Katolickiej.
W latach 199-96 był II, a później I sekretarzem w Ambasadzie RP w Moskwie.

(fot. MSZ)

Początki jego pracy dziennikarskiej to rok 1987. Wtedy to rozpoczął pracę w katolicko-społecznym tygodniku „Ład”. Zajmował się głównie regionem Europy Środkowej i Wschodniej, śledząc i opisując dojrzewające procesy demokratyzacyjne i wolnościowe, które doprowadziły ostatecznie do upadku komunizmu. Będąc częstym gościem w byłej Czechosłowacji, na Węgrzech oraz ZSRR pisał reportaże i przeprowadzał wywiady z osobami zaangażowanymi w proces przemiany. Z tego okresu powstała książka „Na gruzach totalitaryzmu – rozmowy o odradzaniu się chrześcijaństwa w Rosji”.

Jesienią 1990 roku rozpoczął pracę w MSZ i wiosną '91 roku wyjechał do ambasady w Moskwie jako pracownik działu prasowego. Następnie został rzecznikiem prasowym ambasady. W roku 1996 wrócił do Warszawy i objął stanowisko kierownika działu rosyjskiego w Ośrodku Studiów Wschodnich. W roku 1997 został naczelnikiem wydziału rosyjskiego w Departamencie Europy Wschodniej MSZ. Rok 2000 to wyjazd służbowy do pracy w ambasadzie RP w Waszyngtonie w charakterze rzecznika prasowego. W Stanach spędził 4 lata, żeby w 2004 roku powrócić do Warszawy i podjąć pracę w Departamencie Ameryki. Dwa lata później jego losy krzyżują się ponownie z Ameryką, tym razem jest to Kanada w której pełni stanowisko zastępcy ambasadora do ambasady RP w Kanadzie. Jesienią 2010 roku powraca do Polski i obejmuje funkcję dyrektora Departamentu Wschodniego. W sierpniu 2012 roku zostaje mianowany ambasadorem nadzwyczajnym i pełnomocnym Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Mołdawii. Stanowisko to pełnił do 30 czerwca 2017 roku. Od sierpnia 2017 r. był dyrektorem Departamentu Wschodniego MSZ.