Egzamin ONZ

Sekretariat Generalny ONZ rozpoczął przyjmowanie zgłoszeń do egzaminu Young Professionals Programme (YPP), który to umożliwia podjęcie pracy w struktuach Organizacji Narodów Zjednoczonych. Jak i kiedy aplikować? Odpowiedź znajduje się w artykule.

Kolejny raz w puli 65 państw ubiegających się o stanowiska w Sekretariacie Organizacji Narodów Zjednoczonych znalazła się Polska. Przed kandydatami stoi niesamowita szansa na międzynarodową karierę. Kto jednak może wziąć udział w egzaminie Young Professionals Programme i rozpocząć niezwykłą przygodę w strukturach ONZ?

Kandydaci, którzy zainteresowani są wzięciem udziału w egzaminie Young Professionals Programme (YPP), muszą spełniać następujące warunki:

  • obywatelstwo kraju uczestniczącego w programie i wiek poniżej 32 roku życia (osoby urodzone po 1 stycznia 1986 r.),
  • wykształcenie wyższe (przynajmniej licencjat lub równoważny) z dziedziny właściwej dla wybranego obszaru. Doświadczenie zawodowe w zasadzie nie jest wymagane, może jednak stanowić dodatkowe kryterium w przypadku, gdy na jeden obszar przypada więcej niż 40 aplikacji,
  • biegła znajomość jęz. angielskiego i/lub francuskiego.

Egzamin YPP dotyczył będzie trzech obszarów i będzie przeprowadzany online.

  • Legal Affairs,
  • Social Affairs,
  • Statistics.

Uczestnicy będą mogli zdawać egzamin z dowolnego miejsca z dostępem do Internetu w ciągu 16-godzinnego okna wyznaczonego przez organizatorów. Aplikacje są przyjmowane  w terminie do 9 sierpnia br. (do godziny 23:59 czasu nowojorskiego) za pośrednictwem internetowej platformy rekrutacyjnej ONZ. Proces aplikacji opisany został na stronie internetowej programu YPP.

 

{źródło: UN Careers}

Jak wygląda wstępny harmonogram egzaminu  YPP?

2018:

11 czerwca – 9 sierpnia – możliwość składania aplikacji do udziału w egzaminie
sierpień – wrzesień – ewaluacja aplikacji
wrzesień – październik – przekazywanie zaproszeń do egzaminu
październik – pierwsza część egzaminu online
grudzień – druga część egzaminu online

2019:

maj – czerwiec – rozmowy kwalifikacyjne (interviews)
czerwiec – powiadomienie o wynikach

Więcej o programie YPP na stronach ONZ

Pytania i odpowiedzi (FAQ)

 

Media społecznościowe UN Careers:

facebook.com/UN.Careers

twitter.com/un_careers