Płatne staże w Europejskim Trybunale Obrachunkowym

Do 31 października br. istnieje możliwość składania aplikacji na 3-5 miesięczne staże w Europejskim Trybunale Obrachunkowym – instytucji Unii Europejskiej kontrolującej wykonanie budżetu oraz wpływy i wydatki Wspólnot Europejskich. Chcesz wiedzieć, czy możesz aplikować? Czytaj dalej…

Europejski Trybunał Obrachunkowy trzy razy do roku oferuje możliwość odbycia staży w dziedzinach powiązanych z jego działalnością. Czas trwania stażu wynosi trzy, cztery lub maksymalnie pięć miesięcy. Trybunał oferuje staże odpłatne (1120 euro miesięcznie) lub bezpłatne, w zależności od możliwości budżetowych.

Staże organizowane są co roku i rozpoczynają się w następujących terminach:

– 1 lutego,

– 1 maja,

– 1 września.

Wśród wymagań wobec osób aplikujących znajdują się:

  • posiadanie obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
  • posiadanie dyplomu wyższej uczelni lub ukończone co najmniej cztery semestry studiów na wyższej uczelni, na kierunku, który pokrywa się z obszarem działalności Trybunału (w tym: audyt, budżet, rachunkowość, administracja, zasoby ludzkie, tłumaczenia pisemne, komunikacja, stosunki międzynarodowe, prawo) ;
  • biegła znajomość jednego z języków urzędowych Unii Europejskiej oraz znajomość w stopniu zadowalającym co najmniej jeszcze jednego języka urzędowego UE;
  • brak stażu w innej instytucji lub agencji UE.

 

Termin nadsyłania aplikacji mija 31 października br. Więcej informacji o procedurze aplikacji na staż znajduje się na stronie internetowej ETO.