5 lat po aneksji – Sytuacja Tatarów Krymskich

Fundacja INNOVATIS zaprasza na spotkanie otwarte z lokalną społecznością tatarską, które odbędzie się 26 lutego 2019 r. o godz. 16.30 w Hotelu Cristal przy ul. Lipowej 3/5 w Białymstoku

Celem spotkania jest przybliżenie mieszkańcom Białegostoku sytuacji Tatarów na okupowanym Krymie oraz zaprezentowanie działań pomocowych na rzecz społeczności tatarskiej w Polsce.

Członkowie Związku Tatarów RP przedstawią losy rodzin tatarskich, które osiedliły się w Białymstoku i okolicach po 2014 oraz kierunki działań realizowanych w Polsce na rzecz tatarów krymskich.

O sytuacji Tatarów krymskich na terytorium Krymu w kontekście przestrzegania praw człowieka po 2014 r. oraz wolności słowa opowiedzą Maksym Popovych, członek Misji Obserwacyjnej ONZ ds. Praw Człowieka na Ukrainie i Volodymyr Prytula, naczelny programu Krym.Realii.

W spotkaniu wezmą także udział dziennikarz Zbigniew Parafianowicz oraz przedstawiciel organizacji KrymSOS Ukraina.

27 lutego 2019 r. odbędzie się część konferencyjna:

11.00 – 12.50 Spotkanie ze studentami i pracownikami naukowymi Uniwersytetu w Białymstoku
Aula na Wydziale Historyczno-Socjologicznym

11.00 – 11.20 Powitanie gości
dr Anna Jurczuk, prodziekan Wydziału Historyczno-Socjologicznego;
prof. Jan Snopko, dyrektor Instytutu Historii i Nauk Politycznych

11.20 - 11.35 Wprowadzenie
dr Artur Konopacki

11.35 - 12.15 Prawa człowieka w Rosji i na Krymie.
Alexander Popkov

12.15 - 12.30 Tatarzy Krymscy. Sytuacja narodu w warunkach zmieniających się państwowości – wnioski.
dr Oksana Voytyuk

12.30 – 12.50 Dyskusja moderowana:
Sabina Iliasowa, Volodymyr Prytula, Maksym Popovych, Alexander Popkov, Zbigniew Parafianowicz, dr Artur Konopacki.
Moderator: dr Artur Konopacki

Wstęp wolny!