Ambasador Republiki Białorusi w RP z wizytą u Marszałka Województwa Podlaskiego

To pierwsza wizyta nowego Ambasadora Republiki Białorusi w RP w urzędzie marszałkowskim w Białymstoku. Władimirowi Czuszewowi towarzyszyła Konsul Generalna RB w Białymstoku – Ałła Fedorova.

Władimir Czuszew pełni funkcję Ambasadora Republiki Białorusi w RP od marca tego roku. Spotkanie miało więc charakter zapoznawczy i pozwoliło przedstawicielowi naszych wschodnich sąsiadów zapoznać się ze specyfiką regionu i porozmawiać m.in. o współpracy pomiędzy Podlaskiem i Obwodem Grodzieńskim.

- Nasze wzajemne kontakty służą poprawie i wzmacnianiu dobrosąsiedzkich relacji. Kanał Augustowski, Puszcza Białowieska, to wspólnota, o którą musimy dbać i zabiegać o jej rozpoznawalność w świecie – mówił podczas spotkania marszałek Artur Kosicki

Podczas spotkania rozmawiano również o wspólnych projektach, realizowanych przez instytucje, organizacje, jak i samorządy. Marszałek pokreślił również jak ważne są projekty o szerszym wymiarze – np. modernizacja i rozbudowa przejść granicznych, rozwijanie połączeń transportowych.

Ambasador wyraził zadowolenie z podpisania przez władze województwa podlaskiego i obwodu grodzieńskiego priorytetów współpracy na lata 2019-2021, które dotyczyły m.in. wymiany informacji na temat wydarzeń gospodarczych, planowanych  inwestycjach, poszerzeniu współpracy pomiędzy strefą ekonomiczną „Grodnoinvest” a środowiskami biznesowymi z Podlaskiego, wspólnych projektów w ramach programów transgranicznych, a także wymianą doświadczeń związanych z technologiami rolnymi. Ważnym elementem współpracy ma być też rozwój transgranicznych szlaków turystycznych na polsko-białoruskim pograniczu.

Władimir Czuszew podziękował również marszałkowi za współpracę na rzecz rozwijania partnerskich kontaktów na polsko-białoruskim pograniczu.

Źródło i więcej informacji na stronie: Wrota Podlasia, https://www.wrotapodlasia.pl/pl/region_i_gospodarka/wiadomosci/region/ambasador-republiki-bialorusi-w-rp-z-wizyta-u-marszalka.html?fbclid=IwAR3CK1I-kwttjsJfwHFWzAeqXm6QJtHClzRZGQaWgHzaMYpEUi3kN9aRAiA