Szczyt Dyplomacji Samorządowej i Ekonomicznej 2019

Już 9 września rozpocznie się Szczyt Dyplomacji Samorządowej i Ekonomicznej 2019 w Warszawie. Wciąż można się zarejestrować i wziąć udział w wydarzeniu.

 

Warszawa 9-10 września 2019 r.

Głównym celem konferencji będzie pokazanie znaczenia współpracy międzynarodowej jako siły napędowej rozwoju lokalnych społeczności. Zagraniczne kontakty władz lokalnych zyskały miano dyplomacji samorządowej, traktowanej jako część dyplomacji publicznej.

Debata będzie oparta na kompleksowym podejściu do zagadnień dyplomacji samorządowej, ekonomicznej i naukowej. Istotnym elementem będzie promocja przedsiębiorczości w stosunkach między regionami i lokalnymi społecznościami. Odpowiednia koordynacja działań promujących gospodarkę narodową na rynkach międzynarodowych poprzez lokalne ekosystemy tworzy warunki do skutecznej ekspansji, a tym samym wzmocni konkurencyjność i atrakcyjność gospodarki.

AKTUALNY PROGRAM SPOTKANIA I LISTĘ PRELEGENTÓW MOŻNA ZNALEŹĆ NA STRONIE http://regiosummit.pl

Na program konferencji będą składały się różne formaty zapewniające interaktywną dyskusję w 3 głównych ścieżkach tematycznych:

Samorząd/Region

  • różne dziedziny międzynarodowej współpracy samorządowej
  • wymiar rozwojowy dyplomacji samorządowej
  • prezentacja najlepszych praktyk i osiągnięć

Gospodarka/Biznes

  • wsparcie ekspansji zagranicznej marek narodowych i promocja na rynkach trzecich
  • wzmocnienie lokalnej współpracy gospodarczej na poziomie międzynarodowym
  • transgraniczna współpraca przedsiębiorstw
  • międzynarodowa współpraca gospodarcza samorządów

Nauka/Wiedza

  • różne dziedziny międzynarodowej współpracy samorządowej
  • wymiar rozwojowy dyplomacji samorządowej
  • prezentacja najlepszych praktyk i osiągnięć

 Rejestracja na wydarzenie: www.regiosummit.pl

Głównym organizatorem konferencji jest Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, które stawia nacisk na zwiększenie atrakcyjności regionów i lokalnych społeczności poprzez pobudzenie ekosystemów i zaangażowanie głównych interesariuszy z sektora gospodarki i nauki.

Jednym z głównych założeń programowych Szczytu #RegioSummit jest interdyscyplinarność i umiędzynarodowienie, które uzasadniają poszerzoną współpracę organizacyjną i programową z partnerami z kraju i zagranicy.

Do współpracy zaproszono przedstawicieli urzędów centralnych i regionalnych, wszystkie szczeble jednostek samorządów i zrzeszeń samorządowców; instytucje samorządu gospodarczego; przedstawicieli lokalnego biznesu; ośrodki analityczno-badawcze oraz niezależnych ekspertów z Polski i świata.

Więcej informacji na stronie: www.regiosummit.pl oraz https://www.gov.pl/web/przedsiebiorczosc-technologia/szczyt-dyplomacji-samorzadowej-i-ekonomicznej-20192