Konkurs fotograficzny

Departament Współpracy Rozwojowej MSZ wspólnie z National Geographic Magazine Poland organizuje konkurs fotograficzny „Rozwój w obiektywie”.

Celem konkursu jest zwrócenie uwagi polskiego społeczeństwa na problemy i wyzwania stojące przed krajami rozwijającymi się i przechodzącymi transformację ustrojową. Konkurs ma również poszerzyć świadomość społeczną na temat Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Regulamin konkursu przewiduje pięć kategorii zdjęć, adekwatnie do wskazanych Celów Zrównoważonego Rozwoju, tj. Dobrobyt, Ludzie, Partnerstwo, Planeta i Pokój.

  • Kategoria Dobrobyt skupia się na dokumentacji takich aspektów jak edukacja, opieka zdrowotna oraz na przykładach przedsiębiorczości wpływającej na rozwój danej społeczności.

  • W kategorii Ludzie czekamy na prace przedstawiające problematykę powszechnych praw człowieka oraz zagwarantowania równego dostępu do zasobów naturalnych i ekonomicznych.

  • Fotografie w kategorii Partnerstwo powinny ukazywać przykłady współpracy na rzecz osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju – w ujęciu lokalnym, jak i globalnym.

  • Prace zgłoszone w kategorii Planeta będą rozpatrywane z perspektywy współistnienia ludzi z przyrodą, ingerencji człowieka w środowisko naturalne oraz jego wpływu na środowisko.

  • W kategorii POKÓJ Jury wybierze fotografie ilustrujące, w jaki sposób pokój lub jego brak wpływa na życie zarówno jednostki, jak i całego społeczeństwa.


Nabór zdjęć trwa do 16 października 2019 r. Na zwycięzców czekają nagrody: Grand Prix, pięć pierwszych miejsc oraz wyróżnienia.

Zasady

Spośród nadesłanych prac jury wybierze finalistów przyznając Grand Prix konkursu oraz po jednym pierwszym miejscu i wyróżnieniu w każdej z pięciu kategorii tematycznych. W każdej kategorii można zgłosić nie więcej niż 5 zdjęć. Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG. Dłuższy bok powinien mieć nie mniej niż 2400 pixeli.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie internetowej: www.konkursmsz.national-geographic.pl