10 grudnia 2016 r. odbędzie się Zjazd Delegatów Związku Polaków na Białorusi, nieuznawanego przez władze Białorusi a wspieranego przez Polskę...

Zjazd wyłoni nowe władze Związku. ZPB działa już w warunkach nieuznawalności 11 lat. Więcej na: http://znadniemna.pl/18530/ix-zjazd-zpb-odbedzie-sie-10-grudnia/