Rola wydarzeń historycznych w kształtowaniu tożsamości etnicznych i politycznych w regionie

Prowadzący: dr Małgorzata Ocytko
20.04.2017 r. godz. 10.40
XI Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku

Serdecznie zapraszamy do udziału!

 

s