„Głasnost’’ i pierestrojka czy Solidarność? Co stało u źródeł przemian w Europie Środkowo – Wschodniej?

Prowadzący: dr Marek Kietliński
22.04.2017 r. godz. 10.30
Wydział Historyczno-Socjologiczny w Białymstoku

Wydarzenie jest organizowane we współpracy z Centrum Organizacji Przedmiotowo - Tematyczno - Interdyscyplinarnych Olimpiad Społeczno - Historycznych w Białymstoku. Serdecznie zapraszamy!