Pogranicze polsko-litewsko-białoruskie – obszary zgody czy konfliktu? Mniejszość białoruska i litewska w Polsce

Prelegent: prof. Krzysztof Buchowski
12.06.2017 r. godz. 8.55
Zespół Szkół Katolickich w Białymstoku

Serdecznie zapraszamy!

 

 Zadanie realizowane przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.