„Posłanie Pierwszego Zjazdu Delegatów NSZZ "Solidarność" do ludzi pracy Europy Wschodniej – jego źródła i znaczenie”

Prelegent: dr Marek Kietliński
25.09.2017 r. godz. 17.00
Dom Ludowy w Supraślu
Zapraszamy!

 Zadanie realizowane przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.