Różnorodność religijna Podlasia jako wyzwanie polskiej polityki zagranicznej

Prelegent: dr Artur Konopacki
20.10.2017 r. godz. 10:05
I Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku
Serdecznie zapraszamy!