Jesień Ludów i proces rozpadu porządku jałtańskiego w Europie Środkowo-Wschodniej

Jesień Ludów objęła kilka Państw, w tym oczywiście Polskę. Serdecznie zapraszamy studentów, uczniów i wszystkich zainteresowanych na sobotnie otwarte seminarium naukowe poświęcone temu właśnie tematowi.

W czerwcu 1989 roku rozpoczęły się protesty w Niemieckiej Republice Demokratycznej a 9 listopada mieszkańcy Berlina rozpoczęli burzenie Muru Berlińskiego. Było to jedno z wielu wydarzeń, będących konsekwencją Jesieni  Ludów, przełomowego momentu  historii w Europie Środkowo-Wschodniej, związanego ze zmianą ustroju komunistycznego w krajach tej części świata. Serdecznie zapraszamy na seminarium naukowe pt. Jesień Ludów i proces rozpadu porządku jałtańskiego w Europie Środkowo-Wschodniej, które odbędzie się 17 lutego 2018 roku o godz. 10.00 na Wydziale Historyczno-Socjologicznym uniwersytetu w Białymstoku (Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, Białystok). Spotkanie poprowadzi dr Marek Kietliński.

 Upadek Muru Berlińskiego, zdjęcie: https://goo.gl/icPV7x