Polski samorząd na osi współpracy Wschód-Zachód

NIST, Burmistrz Supraśla oraz RODM Białystok serdecznie zapraszają na konferencję, której celem jest zaprezentowanie możliwości finansowana współpracy międzynarodowej oraz wymiana doświadczeń jednostek samorządu terytorialnego.

  Program Konferencji

  9.30 - 10.00

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

10.00 - 10.20

OTWARCIE KONFERENCJI

Osoby prowadzące:

  dr Łukasz Lubicz-Łapiński

  Katarzyna Wieczorek

 

  Szymon Wróbel - Zastępca Dyrektora Departamentu Administracji Publicznej  w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji 

  Artur Harc - Zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy Terytorialnej  w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju

  Agata Czyrsznic-Dobrowolska - Radca ministra ds. współpracy samorządowej,

Departament Współpracy Ekonomicznej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych

  Agata Puchalska - Dyrektor Biura Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego

  dr Radosław Dobrowolski - Burmistrz Supraśla 

  dr Iwona Wieczorek - Dyrektor Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego 

10.20 - 10.40

Wykład inauguracyjny - „Dziedzictwo Unii Lubelskiej 1569-2019” - dr Tomasz Jaszczołt,

Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk 

10.40 - 11.30

Sesja pierwsza - Źródła finansowania współpracy międzynarodowej samorządów

 

  „Interreg szansą dla jednostek samorządu terytorialnego na rozwój współpracy międzynarodowej” - Justyna Jakubowska, główny specjalista, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Departament Współpracy Terytorialnej 

  „Fundusze Europejskie dla samorządów w aspekcie finansowania współpracy międzynarodowej” - Justyna Muszyńska, specjalista ds. Funduszy Europejskich  w Głównym Punkcie Informacyjnym w Białymstoku (działającym przy Urzędzie

Marszałkowskim Województwa Podlaskiego)

11.30 - 12.00

PRZERWA KAWOWA

12.00 - 12.20

Wykład wprowadzający - „Prawno-administracyjne aspekty realizowania samorządowej współpracy międzynarodowej. Dobre praktyki i propozycje rozwiązań” – prof. dr hab. Marcin Szewczak, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wschodnioeuropejski

Uniwersytet w Łucku, Prezes Instytutu Rozwoju Samorządu Terytorialnego Województwa

Lubelskiego

12.20 - 13.20

Sesja druga - Wybrane aspekty współpracy transgranicznej

 

  „Międzynarodowa współpraca kulturalna oraz źródła jej finansowania w województwie podlaskim” - Agata Puchalska, Dyrektor Biura Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego

  „Ocena wybranych instrumentów finansowania współpracy transgranicznej na obszarze Polski Wschodniej. Doświadczenia Euroregionu Niemen” - Cezary Cieślukowski Przewodniczący Konwentu Stowarzyszenie „Euroregion Niemen”

  „RODM w Białymstoku - Brama na Wschód” – dr Małgorzata Ocytko

Koordynator RODM Białystok

13.20 - 14.30

Panel dyskusyjny - Doświadczenia jednostek samorządu terytorialnego w zakresie współpracy międzynarodowej

Moderator dyskusji - Mirosław Bielawski, Dyrektor programowy Polskiego Radia Białystok,

Burmistrz Wasilkowa w latach 2014 -2018

 

Uczestnicy panelu:

  dr Radosław Dobrowolski - Burmistrz Supraśla

  Niclas Fjellstrom - Koordynator programu Regional Culinary Heritage Europe, Szwecja

  Lubomir Krawiec - Dyrektor Centrum Informacji Turystycznej Przedsiębiorstwa Komunalnego Miejskiej Rady w Żółkwi, Ukraina

  Anton Kulisiewicz - Naczelnik Miasta Wielka Brzostowica, Białoruś

  dr Grzegorz Leśniewicz - Przewodniczący Rady Miasta Zgierza 

  Thorsten Schmidtke - Burmistrz Grossenkneten, Niemcy

  Valentsin Semianiako - Przewodniczący  Rady Deputowanych miasta Zelva, Białoruś

  Jerzy Sirak - Burmistrz Miasta Hajnówka

  Wojciech Żukowski - Burmistrz Tomaszowa Lubelskiego 

14.30 - 15.00

DYSKUSJA

PODSUMOWANIE KONFERENCJI

 

  dr Radosław Dobrowolski - Burmistrz Supraśla 

  dr Iwona Wieczorek - Dyrektor Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego

15.00 - 16.00

OBIAD

 

16.00 - 16.30

Zwiedzanie wystawy „Obok Orła Znak Pogoni” z kustoszem Panią Ewą Cywińską - autorką ekspozycji. Wystawę przygotowano z okazji 450. rocznicy podpisania Unii Lubelskiej.

 

- Udział w konferencji jest bezpłatny
- Rejestracja uczestników na stronie www.nist.gov.pl
- Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego otrzymają Państwo na podany przez siebie adres poczty elektronicznej - automatycznego zwrotnego maila potwierdzającego, że zgłoszenie zostało dokonane w sposób prawidłowy
- W przypadku nieotrzymania powyższej informacji, prosimy wypełnić formularz ponownie
- Liczba miejsc jest ograniczona
- NIST zastrzega sobie możliwość odwołania konferencji bądź zmiany terminu, jeśli wynikną nieprzewidziane trudności organizacyjne, uniemożliwiające przeprowadzenie szkolenia, o czym najpóźniej 2 dni robocze przed planowanym rozpoczęciem szkolenia poinformuje na stronie internetowej www.nist.gov.pl

Patronat honorowy: