Polska bramą na Wschód – polityka wschodnia. Sprawy konsularne i polonijne

RODM Białystok oraz Wojewoda Podlaski serdecznie zapraszają na debatę poświęconą osiągnięciom polskiej polityki zagranicznej w latach 2015-2019, w szczególności w temacie polityki wschodniej oraz Karcie Polaka.

 

Spotkanie odbędzie się 7 października 2019 r. o godz. 13.00
w Sali Kolumnowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Mickiewicza 3 w Białymstoku

Program spotkania

13.00-13.15 Wstęp
Powitanie gości przez pana Bogdana Paszkowskiego Wojewodę Podlaskiego i dr Małgorzatę Ocytko Koordynatora RODM Białystok

Moderator: Maria Przełomiec – dziennikarka, publicystka specjalizująca się w tematyce związanej z krajami byłego ZSRS, prowadzi program telewizyjny „Studio Wschód”

13.15-13.30 Część I Osiągnięcia polskiej polityki zagranicznej w latach 2015-2019
Prelegent: Marcin Przydacz – Podsekretarz stanu ds. polityki wschodniej, współpracy rozwojowej oraz dyplomacji ekonomicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych

13.30-14.30 Część II Polityka Wschodnia

  • Koncepcje ładu międzynarodowego w Europie po 1991 roku, w tym polskie i białoruskie
  • Przyczyny rozejścia się dróg Polski i Białorusi na początku lat dziewięćdziesiątych
  • W jakim zakresie sprawa polskiej mniejszości i przestrzegania zasad demokracji na Białorusi wpływała na kształt stosunków polsko-białoruskich?
  • Rola mediów w Polsce i na Białorusi w kształtowaniu wizerunku sąsiada
  • Geopolityczne uwarunkowania współczesnych stosunków polsko-białoruskich
  • Czy można mówić o wspólnej pamięci historycznej Polaków i Białorusinów?

Prelegenci:

Andrzej Poczobut – działacz polonijny, członek Zarządu Głównego Związku Polaków na Białorusi
Dr Janusz Wdzięczak – ekonomista, zajmuje się transformacją ustrojową i gospodarczą w Europie Wschodniej, wykładowca akademicki na Uniwersytecie Łódzkim
Agnieszka Romaszewska – Guzy - dziennikarka prasowa i telewizyjna, dyrektor telewizji „Biełsat”, specjalizuje się w tematyce mediów na Wschodzie
Prof. Eugeniusz Mironowicz – wykładowca akademicki na Wydziale Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku, specjalista w zakresie historii Europy Wschodniej
Tomasz Grzywaczewski – reporter, pisarz i prawnik międzynarodowy specjalizujący się w państwach nieuznawanych, autor książek „Przez dziki Wschód” oraz „Granice marzeń. O państwach nieuznawanych”

14.30-14.50 Część III Karta Polaka

  • Status Karty Polaka, Karta Polaka jako dokument, nowelizacja Karty Polaka
  • Procedury związane z wydawaniem Karty Polaka – założenia i praktyka konsulatów i Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
  • Znaczenie Karty Polaka dla Polaków mieszkających na Białorusi

Prelegenci:

Andżelika Borys – Prezes Związku Polaków na Białorusi
Andrzej Raczkowski – Konsulat RP w Grodnie
Andrzej Władysław Gawkowski – Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego

14.50-15.10 Część IV Pytania uczestników i podsumowanie debaty