Jan Paweł II na Białostocczyźnie, Suwalszczyźnie i Podlasiu

Sprawdź się w naszym quizie i odpowiedz na szereg pytań dotyczących wizyty papieża na Białostocczyźnie, Suwalszczyźnie i w woj. Podlaskim.

W czerwcu tego roku przypadła 27 rocznica przyjazdu papieża w te rejony.

1) Ile razy Karol Wojtyła był w Białymstoku?

2) Ile razy papież, w czasie ośmiu pielgrzymek do Polski, odwiedził region północno-wschodni naszego kraju?

3) W jakiej części Białegostoku Jan Paweł II odprawił mszę świętą?

 

4) Jakie motta towarzyszyły pielgrzymkom Jana Pawła II, gdy odwiedzał nasz region?

5) Podczas IV Pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny utworzono w naszym regionie nowe diecezje. Jakie?

6) Kto, w czasie IV Papieskiej Pielgrzymki do Ojczyzny, został mianowany biskupem diecezji białostockiej?

7) Po IV Pielgrzymce Jana Pawła II pozostały w Białymstoku liczne pamiątki. Które miasto w naszym regionie przyjęło łuk znad ołtarza, przy którym papież odprawiał mszę św. w Białymstoku?

8) Z okazji wizyty papieskiej w Łomży, mieszkańcy miasta otrzymali:

 

9) Jaki budynek został wyświęcony przez papieża w Łomży?

10) Jan Paweł II podczas swoich pielgrzymek nie raz zaskakiwał organizatorów zmianą programu. Tak też się stało, gdy przebywał w naszym regionie. Kogo niepodziewanie odwiedził na Suwalszczyźnie?

11) Podczas pobytu na Ziemi Augustowskiej Jan Paweł II odbył rejs po okolicznych jeziorach. Jego celem była:

12) Statek, na którego pokładzie papież pływał po jeziorach augustowskich, nosi nazwę:

13) W jaki sposób upamiętniono oczekiwanie Jana Pawła II na statek na nabrzeżu przystani w Ośrodku Wypoczynkowym Oficerski Yacht Club Pacyfik w Augustowie?

14) Gdzie, podczas pobytu na Ziemi Suwalskiej, wypoczywał Jan Paweł II?

15) Podczas VII Pielgrzymki do Ojczyzny Jan Paweł II odwiedził historyczną stolicę dawnego województwa podlaskiego. Był to:

Wynik testu

Wynik testu