Partnerstwo Wschodnie - 2009-2019

Z okazji 10-lecia „Partnerstwa Wschodniego” proponujemy quiz sprawdzający wiedzę o tym projekcie.

1) Partnerstwo Wschodnie zainaugurowano w 7 maja 2009 roku w:

2) Projekt Partnerstwo Wschodnie w ramach UE jest wspólną inicjatywą dyplomacji:

3) Spośród wielu polityk realizowanych przez UE, program Partnerstwa Wschodniego stanowi część:

4) Partnerstwo Wschodnie adresowane jest do:

5) Celem Partnerstwa Wschodniego jest przede wszystkim:

6) Spośród adresatów Partnerstwa Wschodniego umowy stowarzyszeniowe z UE podpisały:

7) Które z zadań nie należy do filarów Partnerstwa Wschodniego:

8) W listopadzie 2017 r. w Brukseli podpisano z jednym z krajów Partnerstwa Wschodniego umowę o pogłębionej współpracy i partnerstwie (CEPA), ratyfikowaną w kwietniu 2018 r. przez Zgromadzenie Narodowe tego kraju. Zawarta umowa dotyczy:

9) W 2017 roku weszły w życie decyzje Rady i Parlamentu Europejskiego o wpisaniu dwóch państw Partnerstwa Wschodniego na listę tych krajów, których obywatele nie potrzebują wiz na pobyt do 90 dni w ciągu 180 dni w strefie Schengen. Państwa te to:

10) Akademia Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego to:

11) Program stypendialny im. Stefana Banacha to wspólna inicjatywa Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, realizowana w ramach programu polskiej pomocy rozwojowej. Które stwierdzenie na jego temat nie jest prawdziwe:

12) Proszę wskazać zdanie nieprawdziwe. Uruchomiony w 2011 roku w ramach Partnerstwa Wschodniego projekt East-Invest był:

13) Eastern Partners Facility to:

14) Ostatni szczyt Partnerstwa Wschodniego, uświetniający 10. rocznicę jego powołania, odbył się w maju 2019 roku w:

Wynik testu

Wynik testu