Już od dziś Białostoczanie mogą podziwiać wystawę pokonkursową "Krajobrazy Pogranicza"! Zapraszamy na Rynek Kościuszki (przy Archiwum Państwowym w Białymstoku.

II edycja Festiwalu Dyplomatycznego

Będzie to istotne wydarzenie nie tylko w regionie, ale także w skali ogólnopolskiej. Tym razem spotkania i wykłady odbędą się na Uniwersytecie w Białymstoku i w II LO im. ks. Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku od 20 do 26 lutego 2017.

Nowy Prezes Związku Polaków na Białorusi Andżelika Borys na spotkaniu informacyjnym w siedzibie RODM Białystok (22 grudnia 2016 r.)

Lekcje i warsztaty

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sejnach

19 XII 2016

Podczas podróży do Sejny przedstawicieli RODM Białystok odwiedzili również Zespół Szkół Ogólnokształcących...

Serdecznie dziękujemy za dotychczasową współpracę i zaangażowanie naszym Partnerom. W ciągu ostatnich sześciu miesięcy udało nam się zorganizować wiele inicjatyw, w których uczestniczyły osobistości z kraju i zagranicy...

Spotkanie informacyjne RODM Białystok w Ośrodku "Pogranicze - sztuk, kultur, narodów" w Sejnach (19.12.2016 r.)

Wyniki Konkursu Recytatorskiego dla Polaków z Zagranicy "Kresy 2016"

Zapraszamy do zapoznania się ze specjalną relacją Joanny Sikory z Radia Białystok!

Przedstawiciele RODM Białystok na spotkaniu informacyjnym z Konsulem Republiki Litewskiej w Sejnach Vaclavem Stankevičem!

XXV Konkurs Recytatorski
dla Polaków z Zagranicy
"Kresy 2016"

10 XII 2016

fot. Władysław Tokarski

Lekcje i warsztaty

Gimnazjum im. Grzegorza Chodkiewicza w Zabłudowie

7 XII 2016

Wigilia Polska

7 XII 2016

fot. Władysław Tokarski

dr Marek Kietliński

Wydarzenia stanu wojennego w Białymstoku

Zapraszamy do obejrzenia realizacji filmowej podsumowującej tygodniowy pobyt w Białymstoku uczestników XXV Jubileuszowego Konkursu Recyta-torskiego dla Polaków z Zagranicy "Kresy 2016".

Historyczno-społeczne aspekty osadnictwa na ziemiach północno-wschodniej Rzeczypospolitej a różnorodność etniczno-religijna

Serdecznie dziękujemy za współpracę SKNH Studenckie Koło Naukowe Historyków UwB przy organizacji kolejnego wykładu otwartego!

Finał Jubileuszowego Konkursu Recytatorskiego dla Polaków z Zagranicy "Kresy 2016"

Czy można kochać poezję? Co roku na początku grudnia białostoczanie są świadkami tej szczególnej miłości do słowa pisanego.

W listopadzie 2016 r. w Warszawie odbyło się dwudniowe spotkanie koordynatorów i konsultantów Regionalnych Ośrodków Debaty Międzynarodowej, podsumowujące dotychczasową działalność.

Wigilia Polska

Dnia 7 grudnia młodzież zza wschodniej granicy miała okazję spotkać się razem i dzielić opłatkiem przy wigilijnym stole.

Historyczno-społeczne aspekty osadnictwa na ziemiach północno-wschodniej Rzeczypospolitej a różnorodność etniczno-religijna

15 grudnia 2016 r. godz. 14.40
Wydział Historyczno-Socjologiczny UwB, s. 108

XXV Konkurs Recytatorski 
im. Adama Mickiewicza
dla Polaków z Zagranicy 
"Kresy 2016"

Młodzie recytatorzy ze Wschodu, których łączy polskie pochodzenie, przyjeżdżają do Białegostoku, by pokazać jak ważny jest dla nich polski język, literatura i kultura.

Przeszłość-teraźniejszość-przyszłość. Stosunki Polski ze wschodnimi sąsiadami (Litwa, Łotwa, Białoruś, Rosja)

Poniżej prezentujemy Państwu fotorelację ze zorganizowanych przez RODM Białystok lekcji i warsztatów z cyklu w Gimnazjum im. Grzegorza Chodkiewicza w Zabłudowie.

2017 Rokiem Ludwika Zamenhofa

UNESCO ogłosiło rok 2017 na całym świecie Rokiem Zamenhofa. Białostockie środowisko esperantystów oraz miejskie instytucje kultury planują szereg wydarzeń upamiętniających twórcę esperanto.

Święty Mikołaj w Białymstoku!

4 grudnia Białystok przywitał wyją- tkowego gościa z Laponii. Jest to kontynuacja dotychczasowych działań wizerunkowych prowadzonych rokrocznie pod hasłem „Przedsiębiorcy dzieciom”.

Husarze z Polski odwiedzają Grodno, by oddać hołd Stefanowi Batoremu

Artykuł na temat imprezy zorga- nizowanej ku pamięci 430 rocznicy śmierci monarchy - Belsat TV

RODM Białystok w białostockich szkołach!

Dzięki współpracy z białostockimi szkołami także w listopadzie młodzież z Białegostoku mogła wziąć udział w zorganizowanych przez RODM Białystok lekcjach i warsztatach.

Stan wojenny - dlaczego Jaruzelski spacyfikował "Solidarność"? oraz wykład otwarty Narodziny "Solidarności" w Polsce.

Spotkanie odbyło się w związku ze zbliżającą się rocznicą wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.

dr Marek Kietliński

Dlaczego Białystok nie został przyłączony do odradzającej się Rzeczypospolitej Polskiej w listopadzie 1918 r. 

Konkurs Fotograficzny
Krajobrazy Pogranicza

28 XI 2016

Krajobrazy Pogranicza

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy do obejrzenia prac nadesłanych przez naszych uczestników!

Uczniowie III LO w Białystoku 30 listopada 2016 r. wzięli udział w projekcji filmu "Świteź. Miasto na dnie jeziora", którą poprzedziła prelekcja dr Barbary Olech.

Most - spotkania szkoleniowe dla młodych Białorusinów

Podlaska Fundację Rozwoju Regionalnego jest organizatorem spotkań poświęconym rozwojowi przedsiębiorczości wśród młodzieży.

Stowarzyszenie "Otwarty Dom" Pomoc Polskim Dzieciom na Wschodzi

Po raz 30-ty zaprosiło polskie dzieci z domów dziecka na Litwie na Święta Bożego Narodzenia.

Stan wojenny - dlaczego Jaruzelski spacyfikował "Solidarność"?

Spotkanie odbędzie się w ramach Dni Wydziału Historyczno-Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku, 24 listopada o godz. 14.30 w sali 103. Wydarzenie współorganizuje Naukowe Koło Historyków UwB.

Panel dyskusyjny pt. Polski wkład w rozwój wolnych mediów na Białorusi

18 XI 2016

fot. Eryk Siemianowicz, Maciek Alimowski

 

Polski wkład w rozwój wolnych mediów na Białorusi

Niezależne media na Białorusi są rozwiniętą strukturą pod względem organizacyjnym i merytorycznym...

Polski wkład w rozwój wolnych mediów na Białorusi

Serdecznie zapraszamy na panel dyskusyjny, który odbędzie się dnia 18 listopada 2016 r. o godz. 12.00, na Auli Widowiskowej Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, przy ul. Świerkowej 20!

Od 19 listopada w Galerii Sztuki Marchand przy ul. Kilińskiego 12 w Białymstoku można " - wystawa prac plastycznych autorstwa Polaków z parafii Najświętszego Odkupiciela w Grodnie.

Krajobrazy Pogranicza!

Uwaga! Serdecznie zachęcamy do udziału w organizowanym przez RODM Białystok konkursie fotograficznym!

9 listopada 2016 r. przedstawiciele RODM Białystok wzięli udział w prelekcji wygłoszonej przez Konsula Generalnego RP w Grodnie Jarosława Książka, której tematyką była pamięć historyczna na dawnych Kresach Wschodnich.

Otwarcie Punktu Informacji Turystycznej Obwodu Grodzieńskiego!

Centrum otworzono 3 listopada w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku. Punkt oferuje szeroki zakres informacji turystycznych dotyczących zarówno Grodna, obwodu grodzieńskiego, jak i całej Białorusi.

Programu Interreg
Litwa – Polska

Wyniki oceny projektów zgłoszonych do pierwszego konkursu w ramach programu.

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą poszukuje nauczycieli do pracy dydaktycznej za granicą.

6 listopada w repertuarze Opery i filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku zagościła Narodowa Akademicka Orkiestra Ludowa Białorusi im. I. Żynowicza, która zaprezentowała spektakl muzyczny Pieśń o doli na podstawie poezji Janki Kupały z muzyką Uładzimira Mulawina.

Spotkanie polityczne w Mińsku

Marek Ziółkowski – podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych spotkał się z wiceminister spraw zagranicznych Białorusi Aleną Kupczyna. 

Od października bieżącego roku, przy ul. Kombatantów 4 w Białymstoku funkcjonuje Konsulat Honorowy Bośni i Hercegowiny.

25 października we współpracy z Instytutem Młodego Dyplomaty działającym przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Białymstoku, zorganizowano spotkanie z Konsulem Generalnym RP w Grodnie - Jarosławem Książkiem

28 października 2016 r. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Białymstoku RODM Białystok zorganizował lekcje z cyklu Przeszłość-teraźniejszość-przyszłość. Stosunki Polski ze wschodnimi sąsiadami (Litwa, Łotwa, Białoruś, Rosja), które poprowadził Andrei Vashkevich.

Forum Biznesowe Pogranicza

Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód organizuje nowe wydarzenie kongresowe. 

Bezwizowy wjazd do parku Kanał Augustowski i Grodna!

Od dnia 26 października 2016 roku jest możliwe odwiedzenie Parku rekreacyjno-turystycznego Kanał Augustowski i terenów przyległych na okres 5 dni bez posiadania wizy.

28 października 2016 r. odbyły się zajęcia edukacyjne w Przedszkolu Samorządowym Nr 30 im. Świętego Jana Pawła II.

Wesoły Cmentarz w Rumunii

fot. Władysław Tokarski

Cmentarz Bernardyński w Wilnie

fot. Anna Kietlińska

Otwarte seminarium naukowe pt. Wojna hybrydowa  - Spotkanie z gen. Romanem Polką oraz Agnieszką Romaszewską-Guzy

19 X 2016

fot. Władysław Tokarski i Eryk Siemianowicz

Wojna hybrydowa  - Spotkanie z gen. Romanem Polką oraz Agnieszką Romaszewską-Guzy

Wydarzenie odbyło się 19 października 2016 r. w Auli Widowiskowej Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku.

27-28 października 2016 r. w Białymstoku odbędzie się Konferencji Naukowa SYBIR: Wiara-Nadzieja-Przetrwanie. Życie religijne polskich zesłańców XVIII-XX w.

dr hab. Wojciech Śleszyński

22 października 1939 roku - „wybory” do Zgromadzenia Ludowego Białorusi Zachodniej

RODM Białystok zaprasza do zabawy i udziału w 23. Festiwalu Białoruskiej Poezji Śpiewanej i Piosenki Autorskiej "Bardauskaja Vosień" 2016!

Konsulat Generalny Republiki Białoruś w Białymstoku udostępnił kalendarz imprez wystawienniczo-targowych Narodowego Centrum Wystawienniczego na rok 2017!

Wizyta burmistrza Augustowa Wojciecha Walulika w Grodnie i Druskiennikach

Spływem kajakowym przez kanał augustowski!

25. rocznica podpisania deklaracji o dobrym sąsiedztwie, wzajemnym zrozumieniu i współpracy między Polską i Białorusią

Spotkanie szefa dyplomacji Polski Witolda Waszczykowski i Białorusi Uładzimira Makieja.

Mniejszość polska na Wschodzie w polskiej polityce zagranicznej

Wykład odbył się dn. 18 października 2016 r. na Wydziale Historyczno-Socjlogicznym Uniwersytetu w Białymstoku.

Wojna hybrydowa  - Spotkanie z gen. Romanem Polką oraz Agnieszką Romaszewską-Guzy

Zapraszamy wszystkich chętnych do udział w seminarium dnia 19 października 2016 r. o godz. 12.00 na Auli Wydziału Pedagogiki i Psychologii UwB przy ul. Świerkowej 20.

11 października 2016 r. w Wilnie odbyło się spotkanie informacyjne RODM Białystok z przedstawicielami polskich środowisk nauczycielskich odpowiedzialnych za system edukacji w języku polskim na Wileńszczyźnie.

Festiwal Miesiąc Fotografii w Narodowym Centrum Sztuki Współczesnej w Mińsku

Wystawa Portret potrójny / Triple Portrait przygotowana jeszcze w 2015 r. przez białostockie Centrum im. Ludwiga Zamenhofa wyrusza na Białoruś na zaproszenie Instytutu Polskiego w Mińsku!

RODM w Białymstoku zachęca to udziału we Wschodnim Forum e-Biznesu EastBiz, który odbędzie się w dn. 14-15 października w Białymstoku!

Agnieszka Romaszewska-Guzy

Dyrektor telewizji Biełsat opowiada o pierwszej na świecie mobilnej telewizji partyzanckiej.

Najlepsze życzenia i wyrazy uznania wszystkim Nauczycielom, Wychowawcom i Pracownikom Oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej!

12 października 2016 r. odbyło się spotkanie informacyjne RODM Białystok pt. Przemiany społeczno-polityczne w Polsce przed wejściem do UE, prowadzone przez dr. Marka Kietlińskiego.

Spotkanie z Eweliną Dzieszutą, Przewodniczącą Studenckiego Koła Naukowego Historyków UwB

Święto Służby Celnej

23 września 2016 r. Białystok obchodził święto Służby Celnej, które jest wyrazem uznania i wdzięczności dla osób pracujących min. na zewnętrznej granicy Polski i Unii Europejskiej i dbających o bezpieczeństwo obywateli i finansów państwa.

Konferencja inaugurująca nowy PWT POLSKA-ROSJA 2014-2020 i podsumowująca  osiągnięcia PWT LITWA-POLSKA-ROSJA 2007-2013

Spotkanie odbędzie się 8 grudnia m2016 r. w Gdańsku.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Wielomiesięczne negocjacje z Brukselą dobiegły końca, czego efektem jest zatwierdzenie RPOWP oraz budżetu w wysokości ponad 5 miliardów złotych na rozwój naszego województwa.

XVI Marsz Żywej Pamięci Sybiru

9 IX 2016

fot. Władysław Tokarski

Otwarte seminarium naukowe pt. Początki białostockiej "Solidarności"

31 VIII 1016

fot. Władysław Tokarski

III Wschodni Kongres Gospodarczy 2016

Wydarzenia zorganizowane w Białymstoku w dniach 22-23 września 2016 r. przyciągnęło ponad 1300 przedsiębiorców.

Polsko-litewski transgraniczny mecz piłki nożnej!

Mecz odbył się 24 września na Stadionie Miejskim w Olecku i zakończył się wynikiem 6:5 dla polskich zawodników.

Wiceminister Jan Dziedziczak o skutecznej dyplomacji historycznej

Jako kraj poważny powinniśmy już od dawna realizować skuteczną dyplomację historyczną opartą na prawdzie - podsumowuje wiceszef MSZ po pierwszym posiedzeniu Rady Dyplomacji Historycznej.

Panel dyskusyjny pt. Wspólne dziedzictwo ziem północno-wschodnich II Rzeczypospolitej (nauka i popularyzacja). Debata ekspertów

23 IX 2016

Radio Racyja na temat debaty zorganizowanej Przez RODM Białystok

Wywiad z Andreiem Vashkievichem.

Obraz Białorusi i Białorusinów w Polsce w świetle teorii Jeana Baudrillarda

Wykład odbył się 29 września 2016 r. na Wydziale Historyczno-Socjologicznym Uniwersytetu w Białymstoku.

W dniach 29-30 września 2016 r. w białostockich liceach RODM Białystok zorganizował lekcje i warsztaty z cyklu Przeszłość-teraźniejszość-przyszłość. Stosunki Polski ze wschodnimi sąsiadami (Litwa, Łotwa, Białoruś, Rosja)

Kontynuacja weekendowego połączenia pasażerskiego na trasie Białystok – Kowno!

Obrady Polsko - Białoruskiej Międzynarodowej Komisji Koordynacyjnej ds. Współpracy Transgranicznej

Spotkanie odbyło się w dniach 28 - 29 września w Mińsku.

Komunikacja werbalna i niewerbalna pomiędzy przedstawicielami różnych narodów

W dniu 26.09.16 r. uczniowie III LO w Białymstoku mogli uczestniczyć w seminarium i warsztatach prowadzonych przez certyfikowanego coacha, trenera i mediatora dr. Sylwestra Pilipczuka.

Wspólne dziedzictwo ziem północno-wschodnich II Rzeczypospolitej (nauka i popularyzacja). Debata ekspertów.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją z panelu dyskusyjnego!

Wspólne dziedzictwo ziem północno-wschodnich II Rzeczypospolitej (nauka i popularyzacja). Debata ekspertów

Białostocki Szlak Dziedzictwa Żydowskiego - bezpłatna aplikacja mobilna

Wzrost zatrudnienia cudzoziemców w regionie podlaskim

Nowy rozkład pociągów i połączenia z Grodnem!

Reportaż Joanny Sikory - Droga wiary

RODM Białystok zaprasza do zapoznania się z reportażem Radia Białystok na temat 24. Ekumenicznej Pieszej Pielgrzymki przez Polskę, Białoruś i Litwę.

9 września 2016 r. w Białymstoku odbył się XVI Międzynarodowy Marsz Żywej Pamięci Polskiego Sybiru. W uroczystości wzięli także udział przedstawiciele RODM Białystok.

10 grudnia 2016 r. odbędzie się Zjazd Delegatów Związku Polaków na Białorusi, nieuznawanego przez władze Białorusi a wspieranego przez Polskę...

Rząd postanawia zawiesić bezwizowe przejście z Rosją - zagrożenie dla MGR z Białorusią

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem Kuriera Porannego pt. Komu jest potrzebny mały ruch graniczny na temat decyzji związanych z bezwizowym ruchem z Białorusią

Ich przeżycia nasza pamięć

Wystawa zorganizowana przez Wspólnotę Wnuków Sybiraków przy współpracy ze Związkiem Sybiraków, Muzeum Wojska w Białymstoku oraz Muzeum Pamięci Sybiru.

5 września 2016 r. zostało podpisane porozumienie o partnerstwie między II Liceum Ogólnokształcącym im. Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku a Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej Białystok.

Liczymy na owocną współpracę!

Darczyńcom serdecznie dziękujemy!

W dniach 26.08.2016 i 05.09.2016 r. RODM Białystok przekazał dary zgromadzone w ramach Światowego Dnia Pomocy Humanitarnej.

Wywiad z dr. hab. Wojciechem Śleszyńskim, prof. Uniwersytetu w Białymstoku

Zapraszamy do zapoznania się z wywiadem przeprowadzonym przez Kurier Poranny z prof. Wojciechem Śleszyńskim z okazji 77. rocznicy wybuchu II wojny światowej

Z okazji rozpoczynającego się nowego roku szkolnego 2016/2017 wszystkim Nauczycielom życzymy satysfakcji z pracy, wytrwałości i wyrozumiałości!

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej Białystok

Początki białostockiej "Solidarności"

31 sierpnia 2016 r. minęło 36 lat... 

Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020!

Partnerzy z Polski, Białorusi i Ukrainy będą mogli wziąć udział w nowych konkursach zapowiedzianych przez Ministerstwo Rozwoju.

Litwa Środkowa - ostatnia próba realizacji koncepcji federacyjnej (1920 - 1922)

24 sierpnia 2016 r. na Wydziale Historyczno-Socjologicznym UwB odbył się wykład otwarty, który poprowadził dr hab. Krzysztof Buchowski.

Do Grodna bez wizy!

Według nowego zarządzenia prezydenta Białorusi Aleksandra Łukaszenki, ustanowiono bezwizowy porządek wjazdu dla obywateli zagranicznych na wyznaczonych obszarach.

Początki białostockiej "Solidarności"

Serdecznie zapraszamy na otwarte seminarium naukowe pt. Początki białostockiej "Solidarności", które poprowadzi dr Marek Kietliński.

Przedszkolak za granicą

30 sierpnia dzieci z Przedszkola Samorządowego nr 30 w Białymstoku wzięły udział w zajęciach edukacyjnych i warsztatach organizowanych przez RODM Białystok.

Anna Kietlińska dr hab. Wojciech Śleszyński w TVP 3 Białystok

Podsumowanie!

W Światowym Dniu Pomocy Humanitarnej! Zakończyliśmy i podsumowaliśmy zbiórkę wszystkich  darów.

16 sierpnia 2016 r. minęła 73. rocznica wybuchu powstania w Getcie Białostockim

Litwa Środkowa - ostatnia próba realizacji koncepcji federacyjnej (1920-1922)

Serdecznie zapraszamy na wykład otwarty dr. hab. Krzysztofa Buchowskiego.

W ramach Światowego Dnia Pomocy Humanitarnej RODM Białystok organizuje zbiórkę produktów spożywczych i artykułów szkolnych...

9 sierpnia 2016 r. w siedzibie RODM Białystok przy ulicy Kilińskiego 13, odbyła się konferencja prasowa, w której udział wzięli dziennikarze Radia Akadera, Radia Białystok, Gazety Wyborczej i portalu Białystok Online. 

O RODM Białystok w Radiu Białystok!

W dn. 31 lipca 2016 r. w sali audiowizualnej na Wydziale Historyczno-Socjologicznym Uniwersytetu w Białymstoku odbyła się projekcja filmu poświęconego społeczności żydowskiej Białegostoku...

Agnieszka Romaszewska

Dyrektor TV Biełsat wypowiada się o Regionalnym Ośrodku Debaty Międzynarodowej w Białymstoku!

Społeczność tatarska na pograniczu – konteksty wielokulturowości

W dniach 22-24 lipca 2016 r. w Białostockim Muzeum Wsi odbył się IV Festiwal Kultury Tatarskiej i Zawodów Łucznictwa Konnego Tatarów Polskich. 

Film opowiada o przedwojennym mieście Białystok. Skupia się głównie na życiu i funkcjonowaniu żydowskiej wspólnoty, która w tym okresie stanowiła znaczącą mniejszość narodową.

Przyjdź po wlepkę do RODM i wykorzystaj dziś 67 min. jak Nelson Mandela !!!

Rola współpracy gospodarczej między Polską i Białorusią. Uprzedzenia i stereotypy

Wileńska Młodzież Patriotyczna

Uczestnicy Szkoły Lidera Polonijnego Ja- Lider opowiadają o swoim projekcie "Młodzi dla Rossy".

Małgorzata Aleksandrowicz

Koordynator projektu Ja - Lider opowiada o tym jak młodzież z Białorusi, Ukrainy, Łotwy i Mołdawii poznaje zasady pisania małych projektów, kształtuje swoje postawy liderskie i poznaje Białostocczyznę!

Andrzej Parafiniuk

Dlaczego Św. Mikołaj lubi przyjeżdżać do Białegostoku? Jakie prezenty wręczają sobie Finowie? Co jest zbędne, a co niezbędne w biznesie fińskim? - opowiada Konsul Honorowy Finlandii w Białymstoku.

Byłam tam...

Relacje ze Światowych Dni Młodzieży 2016 zebrała i opatrzyła komentarzem Urszula Jocz, uczennica III LO w Białymstoku.

dr Artur Konopacki

Prezes Podlaskiego Oddziału Związku Tatarów Rzeczpospolitej Polskiej oraz Sekretarz Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów.

dr hab. Wojciech Śleszyński

Pakt Ribbentrop – Mołotow i sowiecka agresja we wrześniu 1939 roku

dr Marek Kietliński

Czy wyzwolenie Białegostoku?

dr Marek Kietliński

Bitwa o Białystok 1920 r.

Broszura informacyjna

RODM Białystok

Uprzejmie informujemy o godzinach pracy i konsultacjach Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Białymstoku!

Uprzejmie informujemy o godzinach pracy i konsultacjach Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Białymstoku!