III Wschodni Kongres Gospodarczy 2016

Wydarzenia zorganizowane w Białymstoku w dniach 22-23 września 2016 r. przyciągnęło ponad 1300 przedsiębiorców.

Wśród nich znaleźli się przedstawicieli korporacji, firm i start-upów, reprezentantów władz samorządowych oraz ponad pół tysiąca uczniów białostockich szkół.W ramach wydarzenia odbyło się ponad  30 debat i spotkań oraz imprezach towarzyszących. W trakcie konferencji rozegrały się również konkursy: Top Start-up Polski Wschodniej, Top Inwestycje Komunalne Polski Wschodniej 2016 oraz Top Pracodawcy Polski Wschodniej 2016.

Podczas spotkania przeprowadzono ankietę wśród uczestników, której wyniki wskazują, że w obszarach reindustrializacji, innowacyjnych firm, eksportu, inwestycji zagranicznych oraz zrównoważonego rozwoju wiodącą rolę we wspieraniu rozwoju Polski Wschodniej powinny odgrywać wspólne działania rządu i regionu.

W trakcie dwu dniowego spotkania przedstawiono wiele opinii, koncepcji i planów. Adam Hamryszczak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju podkreślił znaczenie Polski Wschodniej w rządowej strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Jerzy Leszczyński, marszałek Województwa Podlaskiego, zwrócił uwagę, iż mimo znacznego postępu, region ten wciąż pozostaje w tyle w stosunku do reszty Polski i dlatego też, ważne jest wsparcie budżetów samorządów. Zarówno on, jak i Mirosława Jaroszewicz-Łojewska, dyrektor gabinetu politycznego ministra rolnictwa i rozwoju wsi, wskazują na potrzebę zmiany rządowej strategii nacisku na na rozwój największych aglomeracji, czego poniekąd efektem jest niedofinansowanie rolnictwa i obszarów wiejskich. Czesław Siekierski, poseł do Parlamentu Europejskiego, podkreślił wagę ogólnego klimatu dla rozwoju, tworzonego na szczeblu krajowym, samorządowym, ale również przez samych mieszkańców. W jego opinii kluczowa jest strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, ale też takie kwestie jak pomost między nauką a biznesem, który może wpłynąć na całą gospodarkę. Podczas Kongresu wypowiedział się również Wojciech Tarasiuk, dyrektor regionu bankowości detalicznej banku PKO BP. Zapewnił on o nowoczesności i stabilności polskiego sektoru bankowego, który dobrze wpisuje się w potrzeby aktualnych rządowych programów rozwojowych.

Źródło i więcej informacji na: Poranny.pl, : http://www.poranny.pl/strefa-biznesu/a/polska-wschodnia-liczy-ze-skorzysta-na-zrownowazeniu-rozwoju-kraju,10665126/