Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Wielomiesięczne negocjacje z Brukselą dobiegły końca, czego efektem jest zatwierdzenie RPOWP oraz budżetu w wysokości ponad 5 miliardów złotych na rozwój naszego województwa.

Środki zostaną przeznaczone między innymi na dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych (85,5 mln euro), rozwój gospodarki niskoemicyjnej (160,5 mln euro), wsparcie szkolnictwa zawodowego (ok. 60 mln euro), oraz przedsięwzięcia wynikające z problemów i potrzeb społeczności, tzw. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (59 mln euro).

Źródło i więcej informacji na: Wrota Podlasia, https://www.wrotapodlasia.pl/pl/fundusze_europejskie/fundusze_europejskie/komisja_europejska_mowi_tak.html