Konferencja inaugurująca nowy PWT POLSKA-ROSJA 2014-2020 i podsumowująca  osiągnięcia PWT LITWA-POLSKA-ROSJA 2007-2013

Spotkanie odbędzie się 8 grudnia m2016 r. w Gdańsku.

Będzie się ono łączyć z Forum Poszukiwania Partnerów, organizowanym w formie tematycznych punktów kontaktowych, które mają umożliwić spotkanie się potencjalnych partnerów z obu krajów. Organizatorzy zapewniają tłumaczenie na język polski, rosyjski i litewski. Udział w konferencji jest Bezpłatny.

Źródło i więcej informacji na: Wrota Podlasia: https://www.wrotapodlasia.pl/pl/fundusze_europejskie/fundusze_europejskie/start-programu-polska-rosja-2014---2020-i-zakonczenie-pwt-litwa-polska-rosja-2007-2013.html