Święto Służby Celnej

23 września 2016 r. Białystok obchodził święto Służby Celnej, które jest wyrazem uznania i wdzięczności dla osób pracujących min. na zewnętrznej granicy Polski i Unii Europejskiej i dbających o bezpieczeństwo obywateli i finansów państwa.

Źródło oraz więcej informacji na: Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, http://www.bialystok.uw.gov.pl/Aktualnosci/23.09.2016+Swieto+Sluzby+Celnej.htm