Wojna hybrydowa  - Spotkanie z gen. Romanem Polką oraz Agnieszką Romaszewską-Guzy

Zapraszamy wszystkich chętnych do udział w seminarium dnia 19 października 2016 r. o godz. 12.00 na Auli Wydziału Pedagogiki i Psychologii UwB przy ul. Świerkowej 20.

W spotkaniu udział biorą:

Roman Polko - generał, komandos, dwukrotny dowódca elitarnej jednostki GROM, doktor zarządzania. Kierował zagranicznymi misjami wojennymi i stabilizacyjnymi. Doradzał Prezydentowi Miasta Stołecznego Warszawy oraz Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawach zwalczania terroryzmu i bezpieczeństwa. Był zastępcą Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Autor i współautor książek: „Grom w działaniach przeciwterrorystycznych”, „RozGROMić konkurencję”, „Szefologika, czyli logika szefowania”. Aktualnie pracuje nad publikacją o roboczym tytule „Bezpiecznie już było”.
Agnieszka Romaszewska-Guzy - założycielka i  dyrektor TV „Biełsat”; od 24 lat pracuje w TVP; w 1999 relacjonowała wydarzenia na Bałkanach, do 2005 była reporterem międzynarodowym na Białorusi i Ukrainie; za swoją działalność dziennikarską i wspieranie niezależnego Związku Polaków na Białorusi została przez władze białoruskie wydalona z Białorusi z wieloletnim zakazem wjazdu do tego kraju (zakaz anulowano dopiero w 2015 roku); w latach 2011-2016 wiceprezes Stowarzyszenia Dziennikarzy; laureatka Nagrody im. J. Giedroycia za pracę na rzecz polskiej racji stanu, laureatka Nagrody Wolności Słowa im. I. Lubczenki, przyznawanej corocznie przez Związek Dziennikarzy Ukrainy.

 

Program seminarium


Odsłona pierwsza:

Prezentacja pt. Wojny hybrydowe
gen. Roman Polko

Runda pytań
Agnieszka Romaszewska- gen. Roman Polko

Dezinformacja i propaganda jako wstęp i narzędzie do współczesnej wojny
Agnieszka Romaszewska-Guzy


Odsłona druga:

Dyskusja

Podsumowanie seminarium
Agnieszka Romaszewska