11 października 2016 r. w Wilnie odbyło się spotkanie informacyjne RODM Białystok z przedstawicielami polskich środowisk nauczycielskich odpowiedzialnych za system edukacji w języku polskim na Wileńszczyźnie.