25. rocznica podpisania deklaracji o dobrym sąsiedztwie, wzajemnym zrozumieniu i współpracy między Polską i Białorusią

Spotkanie szefa dyplomacji Polski Witolda Waszczykowski i Białorusi Uładzimira Makieja.

W czasie spotkania omówiono sprawy związane z problemami bilateralnymi, sytuacją w regionie, państwami Wschodnimi, oraz decyzjami podjętymi podczas posiedzenia szczytu NATO w Warszawie. Poruszono również kwestie związane z problemami i wyzwaniami stojącymi przed Unią Europejską – Brexitem, uchodźctwem, imigracją oraz dalsza integracją.

Minister Waszczykowski powiadomił również o ważnych informacjach przekazanych przez ministra Makieja, odnalezionych w archiwach białoruskich na temat pewnych konkretnych zdarzeń historycznych. Informacje te zostaną przekazane do dalszych badań i wyjaśnień przez właściwe polskie instytucje.

Minister Makiej podkreślił aktualność deklaracji o dobrym sąsiedztwie – równoprawności, szacunku dla suwerenności i integralności terytorialnej partnera, nieingerowania w sprawy wewnętrzne oraz swobodę systemu społeczno-politycznego. Podkreślił również, że  przez pierwsze trzy kwartały 2016 roku realizowano aktywizację polsko-białoruskich stosunków we wszystkich obszarach i chciałby, aby działania te kontynuowano przez kolejne lata.

Pracowaliśmy aktywnie w zakresie spraw zagranicznych, rolnictwa, środowiska, infrastruktury i budownictwa, gospodarki morskiej. Po raz pierwszy od wielu lat wznowiono pełnowartościową współpracę międzyparlamentarną. Aktywnie pracują komisje międzyrządowe i sektorowe zespoły robocze - mówił minister Makiej i ogłosił spotkanie w ramach współpracy międzyrządowej 24 października w Mińsku.

Minister Makieg był przekonany zmianie relacji między Polską a Białorusią, gdzie już nie będzie miejsca na niedowierzanie, konfrontację, intrygi, zastarzałe stereotypy i ideologiczne przesądy.

W rozmowach nawiązano również do  możliwość wdrożenia porozumienia o małym ruchu granicznym między Polską a Białorusią, które było podpisane już kilka lat temu. Minister Waszczykowski zapewnił o gotowości o wdrożeniu porozumienia, po rozstrzygnięciu pewnych kwestii technicznych i reform na przejściach granicznych oraz zaznaczył, ze po polskiej stronie nie ma żadnych zastrzeżeń co do uruchomienia małego ruchu granicznego z Białorusią - Oczekujemy tylko na dobrą wolę po stronnie Mińska.

Źródło i więcej informacji na: Ministerstwo Spraw Zagranicznych,
http://www.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/wiadomosci/szefowie_msz_polski_i_bialorusi__relacje_miedzy_naszymi_krajami_sa_coraz_blizsze

 

© M. Jasiulewicz / MSZ, http://www.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/wiadomosci/szefowie_msz_polski_i_bialorusi__relacje_miedzy_naszymi_krajami_sa_coraz_blizsze