Bezwizowy wjazd do parku Kanał Augustowski i Grodna!

Od dnia 26 października 2016 roku jest możliwe odwiedzenie Parku rekreacyjno-turystycznego Kanał Augustowski i terenów przyległych na okres 5 dni bez posiadania wizy.

Podstawą dla bezwizowego wjazdu i czasowego przebywania są dokumenty, uprawniające cudzoziemców do zwiedzania parku Kanał Augustowski:
- ważny paszport lub inny dokument tożsamości przeznaczony do dokonania wyjazdu za granicę;
- dokument, uprawniający cudzoziemców do zwiedzania parku Kanał Augustowski (dokument ustalonego wzorca wydawany obcokrajowcowi przez białoruską firmę turystyczną);
- pieniądze: na każdy dzień pobytu środki pieniężne w walucie lub w rublach białoruskich o równowartości nie mniej niż  2 kwoty bazowe (BYN 42);
- polisa ubezpieczeniowa.

Granicę państwową Republiki Białoruś z Rzeczpospolitą Polską można przekroczyć w przejściach granicznych Lesnaja (Rudawka), Bruzgi (Kuźnica Białostocka), z Republiką Litewską w przejściach granicznych Privalka (Švendubrė), Privalka (Raigardas). Uwaga: obecnie niemożliwy jest przyjazd bez wizy do Grodna pociągiem.

Park Kanał Augustowski obejmuje m. Grodno i tereny Gożskiego, Kopciewskiego, Odelskiego, Podłabieńskiego oraz Sopockinskiego selskich sowietów Grodzieńskiego rejonu.

Źródło i więcej informacji na: Ambasada Republiki Białoruś w Rzeczypospolitej Polskiej, http://poland.mfa.gov.by/pl/embassy/news/da6034a0b1d015ae.html 
Źródło i więcej informacji na: Grodno Visa Free, http://grodnovisafree.by

© Grodno Visa Free, http://grodnovisafree.by/index.php?option=com_content&view=article&id=143&Itemid=243&lang=pl