25 października we współpracy z Instytutem Młodego Dyplomaty działającym przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Białymstoku, zorganizowano spotkanie z Konsulem Generalnym RP w Grodnie - Jarosławem Książkiem

Podczas wizyty poruszono problematykę związaną ze specyfiką pracy dyplomatycznej na obszarze byłego ZSRR, genezy wojny domowej na Ukrainie oraz relacji RP z Federacją Rosyjską. Główna część wykładu poświęcona została relacjom Polski z Białorusią w wymiarze kulturalnym, gospodarczym i edukacyjnym.
W wydarzeniu wzięli udział uczniowie realizujący program Matury Międzynarodowej czy Historia Dyplomacji i Protokół Dyplomatyczny

Zapraszamy do śledzenia działań Instytutu Młodego Dyplomaty na portalu społecznościowym Facebook: https://www.facebook.com/Instytut-M%C5%82odego-Dyplomaty-1485938648400027/

 

 © Fot. Eryk Siemianowicz