Spotkanie polityczne w Mińsku

Marek Ziółkowski – podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych spotkał się z wiceminister spraw zagranicznych Białorusi Aleną Kupczyna. 

Konsultacje polityczne dotyczyły unormowania relacji polsko-białoruskich, sytuacji mniejszości polskiej na Białorusi, kwestii oświaty czy dialogu historycznego. Podjęto również temat dalszego rozwoju współpracy gospodarczej i trans granicznej. Omówiono relacje Białorusi z Unią Europejską, Organizacją Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie oraz Radą Europy po wyborach parlamentarnych. Spotkanie odbyło się przy okazji wizyty delegacji Rządu RP w Mińsku.

Minister Marek Ziółkowski spotkał się również z przedstawicielami środowisk niezależnych, min. posłanką Zjednoczonej Partii Obywatelskiej Hanną Kanapacką, zwyciężczynią w wyborach parlamentarnych w jednym z okręgów Mińska.

W dniach 24-25 października pod przewodnictwem Mateusza Morawieckiego delegacja polskiego rządu przebywała w Mińsku, w tym przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwa Skarbu Państwa i Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Była to kolejna wizyta mająca na celu wsparcie normalizacji relacji pomiędzy Polską a Białorusią, która zapoczątkowana została wizytą Ministra Witolda Waszczykowskiego w marcu bieżącego roku. 

 

 

© Ministerstwo Spraw Zagranicznych, https://www.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/wiadomosci/konsultacje_polityczne_w_minsku 


Więcej informacji i źródło: Ministerstwo Spraw Zagranicznych: https://www.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/wiadomosci/konsultacje_polityczne_w_minsku